Edunvalvontavaltakirja pähkinänkuoressa


Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla etukäteen valtuutat haluamasi henkilön huolehtimaan asioistasi siinä tilanteessa, ettet itse enää ole kykenevä niitä hoitamaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtakirja on tehtävä ennen kuin toimintakykysi omien asioiden hoitamiseen alenee merkittävästi.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan sisällön ja merkityksen. Onnettomuus, sairaus tai muu toimintakykyä heikentävä tila ei katso ikää. Tämän vuoksi edunvalvontavaltakirjaa tulisi jokaisen miettiä, ei vain ikääntyneiden. Yrittäjien kohdalla tämä on erityisen tärkeää, jotta valtuutettu voi ryhtyä hoitamaan valtakirjassa sovittuja asioita mahdollisimman ripeällä aikataululla.


Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole

Digi- ja väestötietovirasto joutuu selvittämään edunvalvonnan tarpeen saamansa ilmoituksen perusteella, jos henkilöllä ei ole edunvalvontavaltuutusta, eikä hän kykene itse enää hakemaan itselleen edunvalvojaa. Tähän voi kulua jopa kuusi kuukautta, minkä jälkeen asia siirtyy vielä käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
 

Asianajaja huomioi sinun erityistoiveesi edunvalvontavaltakirjassasi.

Valtakirjan laatimisessa on suositeltavaa käyttää asianajajaa, koska se on juridisesti pätevä asiakirja. Valtakirjan laatiminen on jossain määrin verrattavissa sopimuksen laatimiseen: sen yksityiskohdat ja toimivuus eri tilanteissa on mietittävä tarkkaan, jotta vältetään epäselvyydet ja turvataan valtuuttajan tahdon toteutuminen.

Asiantuntija osaa ottaa myös huomioon valtuuttajan elämää koskevat erityispiirteet sekä muut mahdolliset toiveet. Edunvalvontavaltakirjassa voit kertoa, miten toivot talousasioitasi hoidettavan ja antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita esimerkiksi omaisuutesi myyntiin tai varojesi käyttämiseen. Usein edunvalvontavaltakirjassa ilmaistaan myös erityistoiveita liittyen terveydenhoitoon.
 

Edunvalvontavaltuutus on läheiselle nopeampi ja helpompi ratkaisu

Jos valtuuttajalla on edunvalvontavaltuutus toimintakyvyn alennuttua, hänen valtuuttamansa henkilö vie valtuutusasiakirjan Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi. Valtuutettu tarvitsee alkuperäisen valtakirjan lisäksi lääkärintodistuksen siitä, että henkilö ei kykene hoitamaan asioitaan itse. Digi- ja väestötietovirastossa käsittely kestää yleensä kahdesta kolmeen kuukautta. Valtuutettu voi ryhtyä hoitamaan valtakirjassa sovittuja asioita kuten pankkiasioita ja sopimuksia, kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut valtakirjan.

 

Askeleet edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen

1. Laadi edunvalvontavaltakirja yhdessä asianajajasi kanssa.

2. Kun valtakirja on laadittu, sitä säilytetään ennalta sovitussa paikassa, mistä se tarvittaessa myös löydetään ja voidaan ottaa käyttöön.

3. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut.

4. Voit hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos sinut on nimetty toisen henkilön laatimassa edunvalvontavaltakirjassa valtuutetuksi.

5. Valtuutuksen vahvistamisen edellytyksenä on se, että valtakirjan allekirjoittanut henkilö (valtuuttaja) on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

6. Valtuutuksen vahvistamista varten sinun on hankittava lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta.
 


Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita