Perintöoikeus

Ota yhteyttä ›

Olemme apunasi perintö­oikeusasioissa

Lakiapu kannattaa aina, vaikka riidan riskiä ei olisikaan.

Me Asianajotoimisto Honkanen & Piispasella ajattelemme, että kaikkia oikeudellisia, arkisiakin asioita tulisi pystyä lähestymään helposti matalalla kynnyksellä ja ehdottomalla luottamuksella. Siksi saat meiltä apua myös perintöoikeusasioihin. Kanssamme löydät ratkaisut, joilla päästään yhteisymmärrykseen ja vaaditut lakipykälät täyttyvät. 

Testamentti

Testamentilla varmistat tahtosi, mutta käyttämällä ammattilaista sen laadinnassa varmistut myös, että testamentti on laadittu lainmukaisesti. Asianajajamme auttavat sinua huomioimaan lisäksi muut perintöön ja verotukseen liittyvät tarpeelliset asiat. Otamme hoitaaksemme testamentin suunnittelun ja laadinnan sekä testamentin riitautuksen.

Pesänselvitys

Ulkopuolinen pesänselvittäjä helpottaa kuolinpesän hallinnointia, kun kuolinpesän osakkailla on erimielisyyttä pesän hoitamisesta. Pesänselvittäjän tehtäviin kuuluu kuolinpesän ja sen omaisuuden hallinnoiminen sekä pesän saattaminen jakokuntoon perinnönjakoa varten. Käräjäoikeudelle tehtävällä hakemuksella kuolinpesän osakas voi vaatia ulkopuolista pesänselvittäjää. Kun tuomioistuin on määrännyt pesänselvittäjän, vastaa hän kuolinpesän hallinnosta. Pesänselvittäjä ei voi toimittaa perinnönjakoa, vaan sen hoitaa pesänjakaja.

Ota yhteyttä

Pesänjakaja

Viime kädessä pesänjakaja tekee päätöksen perinnönjaosta, mikäli kuolinpesän osakkaat eivät löydä yhteistä ratkaisua. Pesänjakajan tehtävänä on perinnönjaon sekä tarvittaessa myös osituksen toimittaminen, mikäli pesää ei pystytä muuten sovinnollisesti jakamaan. Pesänjakaja selvittää ja ratkaisee myös syntyneet riitakysymykset.

Kaikilla kuolinpesän osakkailla on oikeus hakea pesänjakajaa käräjäoikeudelta ja se voi olla sama henkilö kuin pesänselvittäjä. Pesänjakajan päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudesta, jolloin perinnönjaon käsittely jatkuu tuomioistuimessa.

Perunkirjoitus

Läheisen menettäminen on raskasta, ja omat voimavarat ovat usein rajalliset. Kuitenkin käytännön järjestelyt on hoidettava. Helpotusta tuo, kun jätät perunkirjoituksen meidän asianajajamme käsiin, joka osaa ammattinsa puolesta huomioida eri vaihtoehtojen verotukselliset, taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja perukirja on toimitettava verovirastoon kuukauden sisällä perunkirjoituksen pitämisestä. Tämän pohjalta verottaja tekee perintöveropäätöksen. Vasta perunkirjoituksen jälkeen voidaan tehdä perinnönjako.

Ota meihin yhteyttä, niin kartoitetaan ensin tilanteesi. Sitten voimme varata sinulle maksuttoman alkuneuvottelun. Asiat voidaan hoitaa etäyhteydellä tai tapaamisella paikan päällä. Toimistomme sijaitsee Aviapoliksen juna-aseman vieressä, lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. 

Ota yhteyttä ›
Soita