Oikeudenkäynti ja riidanratkaisu

Ota yhteyttä ›

Lakimiehemme auttaa erilaisissa riitatilanteissa

Usein riidat saadaan ratkaistua jo ennen oikeudenkäyntiä.

Riitatilanne on usein sopimukseen perustuva riita. Sopimukseen perustuvat riitatilanteet voivat liittyä sopimuksen tulkintaan, rikkomiseen tai siihen, onko sopimusta edes syntynyt. Yleensä tässä vaiheessa sopimuskumppanit ovat eri mieltä lähes kaikesta.

Voit luottaa asiasi meidän hoidettavaksemme myös sopimuksen ulkoisissa riidoissa, vahingonkorvauksessa tai työsuhteeseen liittyvissä riidoissa.

Sovinnon löytämiseen on monia keinoja tuomioistuimen sijaan, jotka ovat lähtökohtaisesti nopeampia, kustannustehokkaampia ja mielekkäämpiä. Meillä on laajaa osaamista sovintoneuvotteluista, sovintosopimuksista ja muista vastaavista ratkaisuista. 

Toisinaan sovintoa ei pystytä kuitenkaan saavuttamaan perinteisin riidanratkaisukeinoin, mutta mitä aikaisemmassa vaiheessa asianajajamme otetaan mukaan tilanteen selvittämiseen, sitä tehokkaammin se yleensä myös saadaan hoidettua.

Ota yhteyttä

Oikeudenkäynnit

Asianajajillamme on pitkä kokemus tuomioistuimessa toimimisesta niin riita-, rikos- kuin hallintoasioissa. He myös arvioivat, milloin asiakkaan ei kannata lähteä viemään asiaa tuomioistuimeen, sillä hävinnyt osapuoli joutuu yleensä korvaamaan molempien osapuolien oikeudenkäyntikulut.

Lakimiehemme edustavat asiakkaan asiaa, mikäli se joudutaan ratkomaan oikeusteitse. He ovat tukena ja huolehtivat asiakkaan oikeusturvasta läpi prosessin tehokkaasti, mahdollisesti asian vaatimalla hienotunteisuudella.

Ota yhteyttä, kun tarvitset avustajaa tuomioistuimeen tai muuhun riidanratkaisuun. Kartoitamme ensin tilanteesi, sitten voimme sopia maksuttoman alkuneuvottelun. Toimistomme sijaitsee Aviapoliksen juna-aseman vieressä, lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Jutellaan etäyhteydellä tai sovitaan tapaaminen!

Ota yhteyttä ›
Soita