Osakassopimus

Ota yhteyttä ›

Osakassopimusten laatiminen

Huolellisesti laadittu osakassopimus turvaa osakkaan ja yrityksen edun.

Yhtiökumppanisi on sairastellut paljon ja hänen työpanoksensa ja motivaationsa ovat olleet pitkään jo laskusuhdanteessa. Itse olet puurtanut viikonloppuisinkin, jotta asiakkaat saavat sen, mitä heille on luvattu.

Keskustelitte suullisesti yrityksen perustamisvaiheessa, että kaikki päätökset tehdään yksimielisesti. Kaikki yrityksen tulevaisuudelle tärkeät investointipäätökset ovat jääneet tekemättä yhtiökumppanisi poissaolojen vuoksi. Yksin et voit tehdä päätöksiä, koska sovitte yksimielisyydestä.

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia tärkeistä asioista etukäteen, kuten päätöksenteosta, työntekovelvoitteesta, vastuunjaosta sekä kuinka toimia, kun osakkeenomistaja ei noudata osakassopimuksen ehtoja. Osakassopimus suojaa sinua, yritystäsi sekä sen kilpailukykyä.

Ota yhteyttä

Testaa, tarvitsetko osakassopimusta

Onko sinulla yhtiökumppani? 

Suosittelemme aina osakassopimuksen tekemistä, jos osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakassopimuksen laatiminen on aina helpompaa, mitä vähemmän osakkaita on. Osakassopimus voidaan laatia myös myöhemmässä vaiheessa yrityksen elinkaarta, esimerkiksi yrityksen laajentuessa.

Haluatko varmistua siitä, että liiketoimintasi jatkuu tulevaisuudessakin yhtiökumppaneiden kesken? 

Jos osakkeiden luovutussäännöistä ei ole sovittu, voivat osakkeenomistajat myydä ja lahjoittaa osakkeitaan haluamallaan tavallaan. Silloin osakkaaksi voi tulla kuka tahansa, myös ei-toivottu henkilö. Tämän vuoksi on syytä varautua ennakollisesti laatimalla kattava osakassopimus, jossa sovitaan selkeästi osakkeiden erilaisista luovutustilanteista, kuten myymisestä ja siten kauppahinnasta ja irtautumisen aikataulusta. Tässä yhteydessä on hyvä sopia myös lunastuslausekkeesta. Usein sopimuksessa sovitaan myös kilpailu- ja houkuttelukiellosta, joiden noudattamista vahvistetaan sopimussakolla.

Haluatko keskittyä vain liiketoimintaan ja unohtaa kaikki osakkaiden väliset riitaisuudet? 

Osakassopimuksessa sovitaan vaikeista, mutta tärkeistä asioista ennakolta. Yrityksen liiketoiminta kärsii, jos ei ole sovittu kuinka konfliktitilanteissa toimitaan. Tämän vuoksi on syytä varautua ennakollisesti laatimalla kattava osakassopimus, jonka kustannukset ovat merkittävästi huokeammat kuin oikeudenkäynnin kustannukset.

Kun yksi osakas tekee enemmän töitä kuin muut, mutta varat jaetaan tasan. Onko mitään tehtävissä? 

Osakassopimuksessa voidaan sopia osakkaiden työpanoksesta ja saatavasta palkkiosta. Osakkaat voivat siis sopia, että tiettyä työtä tekevä osakas voi saada työtehtäviensä ja vastuidensa perusteella kompensaatiota, joka on esimerkiksi osingonjaosta erillistä varojenjakoa.

Oletko vähemmistöosakas ja haluat varmistaa myös sen, että sinut kuullaan? 

Osakassopimuksella voidaan tarjota kattavampaa suojaa vähemmistöosakkaalle kuin mitä osakeyhtiölaki oletusarvoisesti antaa. Päätöksenteosta voidaan sopia osakassopimuksessa vähemmistöosakasta suojaten esimerkiksi siten, että tietyt päätökset vaativat kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen poiketen osakeyhtiölain enemmistö- tai määräenemmistövaatimuksista.

Me autamme sinua etänä tai kasvotusten osakassopimusasioissa. Asianajotoimistomme sijaitsee Aviapoliksen juna-aseman vieressä, lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Kartoitetaan ensin tilanteesi ja sovitaan sen mukaan sinulle maksuton alkuneuvottelu.  

Soita