Osakassopimus palvelee yrityksen ja osakkeenomistajan etuaOsakassopimuksen laatimisen tarkoituksena on välttää ennakolta osakkaiden välisiä mahdollisia tulevia riitatilanteita. Epäselvyydet osakkaiden välisissä suhteissa heijastuvat välittömästi negatiivisesti myös yrityksen liiketoimintaan. Osakassopimuksen laatimisella palvellaan siis erityisesti yhtiön etua.

 

Mikä on liiketoimintamme suunta? Mihin näemme liiketoimintamme kehittyvän viiden tai kymmenen vuoden kuluessa? Miten erimielisyydet osakkaiden välillä ratkaistaan?

 

Osakassopimus luo selkeät raamit

Kun mukana liiketoiminnassa on yhtiökumppani, näitä asioita pitäisi pohtia syvällisemmin. Näkemykset liikekumppanin kanssa liiketoiminnan suunnasta voivat poiketa hyvinkin toisistaan. Eri näkemykset konkretisoituvat vasta ongelmien ilmettyä.

Kiireen keskellä osakassopimuksen laatiminen ei käy ensimmäisenä mielessä. On kuitenkin erityisen tärkeää laatia osakassopimus osakkaiden välillä, missä sovitaan yhteisistä tavoitteista, johtamisesta ja muista pelisäännöistä.

 

Osakassopimus on osakkeenomistajan etu

Mitä sitten tarkoitetaan osakkeenomistajan edulla? Osakkaiden etujen mukaista on, että yritys tuottaa hyvin. Jotta yritys voisi tuottaa, on osakkaiden välillä oltava selvät pelisäännöt. Selvien pelisääntöjen määrittely osakkaiden välille on taas yhtiön edun mukaista. Kun tiedetään tarkkaan, mitä on sovittu ja mikä on kenenkin rooli, on yhteistyö huomattavasti helpompaa. Yrityksen etu on siis suoraan vaikutuksessa osakkaiden etuun ja päinvastoin.

 

Huolella laadittu osakassopimus on myös yrityksen etu

Yrityksen etu riippuu siitä, mitä yrityksellä tavoitellaan ja minkälaisia toimia tehdään niiden toteutumiseksi. Yrityksen edun mukaista on, että omistajuussuhteet ovat selvät. Tällä tarkoitetaan, että yllättäviä omistajuuksien vaihtumisia ei pääse syntymään esimerkiksi osakkeiden luovuttamisella ulkopuoliselle.

Yrityksen edun mukaista on myös kilpailukyvyn turvaaminen sitä vastaan kilpailevia yrityksiä vastaan. Tällä tarkoitetaan salassapidosta, kilpailu- ja houkuttelukiellosta sekä immateriaalioikeuksista sopimista osakkaiden välillä. Osakassopimuksella suojataan näitäkin edellä mainittuja intressejä tehokkaasti.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita