Riskit logistiikan sopimuksissa ja pitkissä alihankintaketjuissaLogistiikan sopimukset, etenkin kuljetussopimukset, ovat usein välttämättömiä yrityksille, jotka ovat tekemisissä tavaran kaupan kanssa. Globaalistuminen on saanut aikaan sen, että tavara voi matkustaa mistä tahansa päin maailmaa lähes minne tahansa.

 

Miksi logistiikan sopimuksissa on riskejä?

Kun tavara on matkalla määränpäähänsä, käytetään yleensä eri kuljetusmuotojen yhdistelmiä. Lisäksi eri toimijoita voi olla matkalla periaatteessa kuinka monta tahansa:

Yrittäjä ostaa tavaraa ulkomailta ja solmii tästä sopimuksen tavaran valmistajan kanssa. Tavaran ostoa koskevassa sopimuksessa voi olla jo ehtoja tavaran kuljetuksesta, vaikka kyseessä ei olisi nimenomaisesti kuljetus- tai logistiikan sopimus.

Tavaran valmistaja solmii oman kuljetussopimuksensa tai logistiikan sopimuksensa kuljetusyhtiö A:n kanssa.

Kuljetusyhtiö A voi tilanteesta riippuen solmia vielä uuden kuljetussopimuksen uuden yhtiö B:n kanssa.

Sopimusketju voi periaatteessa jatkua kuinka pitkälle tahansa.

Ollaan siis tekemisissä alihankintasopimusketjun kanssa.

Laajoja alihankintasopimusketjuja monimutkaistaa edelleen muun muassa eri valtioiden eri kuljetusmuotoja koskevat lainsäädännöt ja erilaiset kansainväliset oikeudellisesti velvoittavat sopimukset. Harva yrittäjä hallitsee kaiken sopimusketjuihin vaikuttavan lainsäädännön.

 

Mitä riskejä sopimuksissa on?

Riskit tavaran ostajan ja tilaajan näkökulmasta logistiikan sopimuksissa ja alihankintaketjuissa liittyy sellaisiin tilanteisiin, joissa jokin kuljetuksessa menee pieleen. Esimerkiksi tavaran kuljetus viivästyy, tavara jää tulematta tai tavara vahingoittuu. Tällöin tavaran ostaja kärsii vahinkoa, ja kysymys vastuusta ja sen jaosta tulee esille. Kuka alihankintaketjussa on vastuussa mistä ja kenelle? Kuka viime kädessä korvaa vahingon tavaran ostajalle?

Logistiikkasopimuksiin kuuluu usein ehtoja vastuunjaosta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Nämä tosin eivät kerro koko totuutta. Edellä mainitut kansainväliset lain tasoiset sopimukset saattavat myös olla määrittelemässä vastuunjakoa ja vahingonkorvausvelvollisuutta. Tilanne mutkistuu ja lopputuloksena voi olla, että:

  • Aiheutuneesta vahingosta ei saakaan korvausta.
  • Korvauksen maksaja on epäselvä.
  • Korvauksen summa määräytyy yllättävällä tavalla.
  • Kenties suurin harmi on asian jälkikäteinen selvittely tuomioistuimessa, joka vie aikaa ja rahaa.

 

Miten välttää riskit?

Tästä syystä eritärkeää on huolellinen sopimustekniikka. Ennen kuin laadit tai sitoudut kuljetukseen liittyvään sopimukseen, ota yhteyttä asiantuntijaan. Vain asiantuntijan avulla on mahdollista ajelehtia soljuvasti erilaisten riskien ohitse ja olla selvillä vastuiden jaosta sekä mahdollisen vahingon tapahtuessa sen korvauskysymyksistä.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita