Ilmalämpöpumpun asennus parvekkeelleToukokuussa 2021 korkein oikeus antoi ennakkoratkaisunsa 2021:32. Ratkaisussaan korkein oikeus salli ilmalämpöpumpun asennuksen parvekkeelle osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä. Osakkeenomistaja oli asentanut ilmalämpöpumpun parvekkeen ja asuinhuoneiston väliseen seinään. Koska parveke oli yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan hallinnassa, oli hänellä siten myös asuinhuoneiston ja parvekkeen väliseen seinään lähtökohtaisesti muutostyöoikeus.

 

Asunto-osakeyhtiölaki 5 luku 1 §

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen.

 

 

Asunto-osakeyhtiö vastusti ilmalämpöpumpun asennusta

Asunto-osakeyhtiön mukaan osakkeenomistajan muutostyöoikeus kohdistui vain siihen rakennuksen osaan, jonka hallintaan osakkeet tuottivat oikeuden. Rakennuksen ulkoseinät olivat yhtiön mukaan yksiselitteisesti rakennuksen osia, jotka eivät kuuluneet osakkeenomistajan huoneiston hallintaoikeuden piiriin.

Parvekkeen kuuluminen osakehuoneistoon ja osakkeenomistajan oikeus muutostöihin parvekkeella tuli voimaan vuoden 2009 uudella asunto-osakeyhtiölailla. Samalla, kun osakeyhtiölaissa säädettiin parvekkeen kuulumisesta osakehuoneistoon, laajeni myös osakkeenomistajan oikeus muutostöihin parvekkeelle. Tämä muutos ilmenee selvästi vuoden 2009 asunto-osakeyhtiölain esitöistä.

 

 

Asunto-osakeyhtiölaki 1 luku 3 §

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta.

 

 

Korkeimman oikeuden perustelut

Korkein oikeus totesi, että ulkoseinä jää osakehuoneistoon kuuluvan alueen sisäpuolelle, kun rakennuksen ulkoseinä sijaitsee osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ja huoneistoon kuuluvan parvekkeen välissä. Huoneisto, sen vieressä sijaitseva parveke ja näiden välissä oleva osa rakennuksen ulkoseinää muodostavat luonnollisen ja kiinteän kokonaisuuden.

Korkein oikeus muistutti, että tietyt huoneiston sisäpuolen kunnossapitotehtävät kuuluvat yhtiölle. Ne eivät sinänsä estä osakkeenomistajaa tekemästä muutoksia omalla kustannuksellaan myös näihin yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin kohteisiin. Tämän vuoksi ilmalämpöpumpun asentamista parvekkeelle on arvioitava osakehuoneistossa tehtynä muutostyönä, johon osakkeenomistajalla on lähtökohtaisesti oikeus. Ratkaisussa korkein oikeus toteaakin, että ulkoseinä on yhtiön kunnossapitovastuulla oleva rakenne.

Perusteluissaan korkein oikeus katsoi, että ilmalämpöpumpun asentamisesta oli osakkeenomistajalle hyötyä, kun taas yhtiölle aiheutuva haitta oli suhteellisen vähäinen. Tämän vuoksi muutostyön kieltäminen olisi ollut kohtuutonta osakkeenomistajalle.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita