Voinko päättää työsuhteen, jos työntekijä alisuoriutuu työssään?


Mitä on työntekijän alisuoriutuminen?

 

Yrittäjä, osaatko toimia oikein, jos työntekijä alisuoriutuu työssään? Työsuhde on mahdollista päättää alisuoriutumisen perusteella, mikäli irtisanomiskynnys on ylittynyt.

 

Alisuoriutuminen työtehtävistä johtuu siitä, että työntekijä yrittää parhaansa, mutta ei pääse riittävään työn tasoon. Alisuoriutuminen voi johtua esimerkiksi motivaation puutteesta, kommunikaation puutteesta sekä riittämättömästä osaamisesta. Alisuoriutuminen ei siis ole työntekijän tahallista toimintaa.

 

Miten työntekijän alisuoriutumista arvioidaan?

 

Työntekijän alisuoriutumista työssä verrataan kohtuulliseen työpanokseen vastaavassa tehtävässä. Esimerkiksi vertailu samaa työtä tekevään kollegaan voi antaa osviittaa kohtuullisesta työpanoksesta. Työtavoitteiden on oltava myös kohtuullisia kyseisessä asemassa olevalle työntekijälle.

Alisuoriutumisen on tapahduttava riittävän pitkällä aikavälillä. Kertaluonteinen tai lyhytaikainen alisuoriutuminen ei riitä irtisanomisperusteeksi.

Työnantajan on toisaalta erotettava myös työntekijästä riippumattomat syyt, jotka vaikuttavat työstä suoriutumiseen. Onko työntekijän työympäristö kunnossa? Onko ohjeistus ja odotettavat työn tulokset olleet selkeitä? Esimerkiksi sellaiset puutteet työsuorituksessa, jotka johtuvat alan markkinoista tai perehdytyksen puutteesta eivät ole työntekijän alisuoriutumista.

 

Jos irtisanomiskynnys kuitenkin ylittyy…

 

Irtisanomiskynnys voi ylittyä, kun työnantaja on aktiivisesti ja riittävästi tukenut työtavoitteeseen pääsyä ohjeistamalla ja kouluttamalla, mutta työntekijän alisuoriutuminen jatkuu. Tällöin on noudatettava perinteistä irtisanomismenettelyä.

 

Ennen irtisanomista, mieti siis ainakin seuraavia seikkoja:

 

  • Oletko täyttänyt työnantajan työopastusvelvollisuuden ja huomioinut työntekijästä johtumattomien seikkojen vaikutuksen?
  • Onko työntekijä alisuoriutunut työssään, vaikka tehtävät ovat olleet kohtuullisia?
  • Mikäli työntekijä alisuoriutuu, anna työntekijälle mahdollisuus korjata tilanne (varoitus).
  • Onko tulos parantunut kohtuullisen ajan päästä varoituksesta?
  • Mikäli ei, onko irtisanominen vältettävissä tarjoamalla työntekijälle muuta työtä?

 

Jos suoriutuminen edelleen alittaa huomautuksista ja varoituksista huolimatta olennaisesti tason, jota työntekijältä kohtuudella voidaan edellyttää, työsuhde on mahdollista irtisanoa asiallisella ja painavalla syyllä.

 

Irtisanomiskynnyksen olemassaoloa alisuoriutumisen perusteella voi olla paikoin vaikeaa arvioida. Mikäli sinua epäilyttää, onko irtisanomiskynnys ylittynyt, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan tai soittamalla numeroon 050 3740 323.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita