Miksi käyttää juristia neuvotteluagenttina?


 

Ihmisillä on taipumusta kiireessä ja paineen alla neuvotella sopimuksia niin, ettei prosessi tuo lisäarvoa. Puhutaan niin sanotusta nollasummapelistä, jossa toisen myönnytys (menetys) on yhtä suuri kuin toisen hyöty (voitto). Tämän kaltainen neuvottelustrategia korostuu erityisesti, jos neuvotellaan omasta asiasta, eikä apuna käytetä ulkopuolista apua eli neuvotteluagenttia. Ulkopuolinen neuvottelija vähentää tunnelatausta ja tuo lisää liikkumavaraa neuvottelupöytään.

Hyvä neuvottelutulos saavutetaan ratkaisukeskeisesti, kun ymmärretään se, että myönnytyksiäkin on tehtävä. Tunnekuohussa tapahtuvaan neuvotteluun harvoin löydetään hyvä lopputulos, sillä sopimuksen laadinta ei ole neuvotteluprosessin loppu vaan sen alku. Vasta myöhemmin selviää, toimiiko sopimus käytännössä ja ovatko molemmat sopimuksen osapuolet sitoutuneet sopimukseen aidosti.

 

Keskimäärin juristin työstä 30–40 prosenttia on neuvotteluja tai niihin valmistautumista. Juristin käyttämistä neuvotteluagenttina asiakas saa:

Tietämystä

Sopimus on sitova, juridisesti pätevä asiakirja. Sopimuksen laadintaan tarvitaan juridista ymmärrystä, koska sopimukset muotoillaan usein oikeudellisin termein. Neuvottelut käydään ikään kuin lain varjostamana. Juristi osaa myös arvioida eri intressejä sekä vaihtoehtoja ja näin edistää päämiehensä asemaa. Sopimusriidat ovat kalliita, jos sopimuksen sisältöä on selvitettävä oikeudessa. Hyvä sopimus on yksiselitteinen, mistä on helposti luettavissa osapuolien vastuut ja velvollisuudet.

Lisää resursseja

Juristilla on lähtökohtaisesti laajat mahdollisuudet hankkia riittävästi tietoa neuvotteluja varten. Juristit mielletään asiantuntijoina ja heitä kuunnellaan herkästi. Juristi neuvotteluagenttina on kuin erikoistunut renki.

Osaamista

Juristilla on työnsä puolesta lähtökohtaisesti hyvät neuvottelutaidot ja hän tuntee neuvotteluprosessin kulun. Neuvotteluagentilla ei ole tunnekuohun vaaraa, koska hän ei ole henkilökohtaisesti sidoksissa neuvoteltavaan asiaan. Tämän vuoksi hän voi saada aikaan paremman sopimuksen kuin mihin päämies pystyisi.

Neuvottelustrategian

Hän ei pyri vakuuttamaan vastapuolta päämiehen kannan oikeellisuudesta tai yritä ylipuhua toista osapuolta luopumaan vaatimuksestaan. Neuvotteluagentin tavoitteena on saavuttaa neuvottelemalla toimiva lopputulos oman päämiehen edut mielessä pitäen.
 

Kahden ruhtinaan, jotka haluavat ylläpitää hyviä suhteita toistensa kanssa, ei pidä koskaan tavata kasvotusten, vaan heidän on sovittava asioista viisaiden välittäjien kautta.

-Ranskalainen diplomaattinen periaate

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita