Vastuut ja velvollisuudet asunto-osakeyhtiössä

 

Suomen asunnoista vajaa kolmannes on osakehuoneistoja. Osakkeet antavat omistajalle ainoastaan oikeuden hallita asuinhuoneistoa, koska asunto-osakeyhtiössä yhtiö omistaa asunnon sekä rakennuksen. Hallintaoikeuden rinnalla tulevat myös vastuut ja velvollisuudet. Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistaja on itse vastuussa siitä, että hän tietää ja tunnistaa omat velvollisuutensa ja oikeutensa.

 

Yhtiövastike

 

Tärkein osakkeenomistajan velvollisuuksista on maksaa yhtiövastiketta, mistä on erikseen määrätty yhtiöjärjestyksessä. Vastikkeen suuruudesta ja sen perusteista päätetään yhtiökokouksessa.

On hyvä muistaa, että osakkeen uusi omistaja voi joutua vastaamaan vanhan omistajan maksamattomista yhtiövastikkeista, jos edellinen omistaja on laiminlyönyt maksuja. Vastuu on kuitenkin rajoitettu ja maksuja voidaan periä enintään kuudelta kuukaudelta. Isännöitsijäntodistuksesta on luettavissa kaikki huoneiston erääntyneet maksut.

 

Kunnossapitovastuu

 

Osakkeenomistajalla on kunnossapitovastuu, jolla tarkoitetaan osakkeenomistajan velvollisuutta pitää osakehuoneistoaan hyvässä kunnossa. Osakkeenomistajan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti suoritettavista kunnossapitotöistä yhtiön hallitukselle, jos ne vaikuttavat yhtiöön tai muiden osakkeenomistajien toimintaan.

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle sellaisesta viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Vastuunjaon pääsäännön mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuu rajoittuu osakehuoneiston sisäosiin. Kuitenkin osakkeenomistaja voi olla korvausvelvollinen yhtiön vastuulla olevista rakenteista, jos hän aiheuttaa vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 

Keittiön ja kylpyhuoneen kaapit, seinärappaukset ja -maalit kuuluvat asukkaalle. Putket, kantavat seinät ja eristeet kuuluvat yhtiölle.

Postiluukku, ulko-oven nimikyltti sekä ulko-ovien lukot ovat taloyhtiön vastuulla. Ovisilmä, turvalukko ja ovipumppu taas asukkaan vastuulla.

 

Yhdenvertaisuus

 

Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokouksessa ei voida tehdä päätöstä, joka on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Silloin ei voida tehdä päätöstä, joka tuottaa epäoikeutettua etua osakkeenomistajalle tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Käytännössä moni oikeusriita perustuu yhdenvertaisuusperiaatteen tulkintaan.

Yhdenvertaisuusperiaatetta ei voi saavuttaa täydellisesti. Tämän vuoksi on hyväksyttävä se, että sitä noudatetaan olosuhteet huomioon ottaen riittävällä tavalla.

 

Tyypillisiä tilanteita on, miten autopaikat jaetaan tai miten yhtiön varoja jaetaan. Remonttitilanteissa ei huoneistoon voida tehdä laajempaa remonttia tai asentaa laadultaan parempia materiaaleja, kuin mikä huoneistojen perusvarustelu on.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita