Reklamaatio ja miksi sen tekeminen on tärkeää?

 

Kaikki tietävät, mitä reklamaatio tarkoittaa, mutta harva hahmottaa kuinka suuri merkitys sillä on juridisesta näkökulmasta. Reklamaatio on lähtökohtaisesti edellytys sille, että voit ylipäätänsä esittää vaatimuksia sopimuksen vastapuolelle. Reklamoitaessa virheestä ei kuitenkaan samanaikaisesti tarvitse esittää vaatimuksia. Luettuasi tämän muistat aina reklamoida.

 

Mikä on reklamaatio?

 

Kertauksen vuoksi, reklamaatiolla tarkoitetaan vastapuolelle tehtyä ilmoitusta siitä, ettei tämä ole täyttänyt sovittua suoritusta tai tehdyssä suorituksessa on virhe. Virheen arvioinnin lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus. Reklamaation voi kohdistaa mihin tahansa toimintaan, jota sopimusosapuoli ei pidä sopimuksen perusteella hyväksyttävänä.

 

Asuntokauppalaissa puhutaan reklamaation sijasta virheilmoituksesta.

 

Miten reklamaatio tapahtuu?

 

Reklamaatio voi olla vapaamuotoinen, mutta vahva suositus on tehdä reklamaatio kirjallisesti. Reklamaatiokirje kannattaa otsikoida reklamaatioksi. Näin vastaanottajalle ei jää epäselvyyttä tilanteesta. Yksilöi myös selkeästi virhe sekä esitä mahdolliset vaatimukset. Vaatimusten esittäminen reklamaation yhteydessä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Joissakin tilanteissa se voi olla jopa ennenaikaista. Monesti suorituksen virhe havaitaan nopeasti, mutta varsinaisten vahinkojen määrä tai arviot virheen korjaamisesta tarkentuvat vasta myöhemmin.

 

Reklamaation oikea-aikaisuus

 

Myös sillä, milloin reklamoit, on merkitystä. Kauppalain mukaan: ”Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.” Reklamaatio on kuitenkin syytä esittää mahdollisimman pian virheen huomaamisesta.

Mitä kohtuullisella ajalla tarkoitetaan? Tulkinta on tapauskohtaista ja lisäksi kuluttajille on omaa tarkempaa sääntelyä. Koska reklamointi ei maksa mitään eikä vaadi juurikaan vaivaa, kannattaa reklamointi tehdä heti. Tällöin asiat ovat tuoreessa muistissa eikä riskiä oikeudenmenetyksestä ole. Tämän vuoksi hyvä lukija, sinä reklamoit heti huomattuasi virheen, koska haluat turvata oikeutesi esittää vaatimuksia.

 

Mitä tapahtuu, jos et reklamoi?

 

Jos jätät reklamaation tekemättä, voit passiivisuudellasi menettää oikeuden esittää myöhemmin vaatimuksia sopimusosapuolta kohtaan.

 

Kun vuokralainen maksaa liikehuoneiston korotetun vuokran, voidaan todennäköisesti katsoa hänen hyväksyneen vuokrankorotuksen.

 

Kauppalain mukaan, kun tavara on luovutettu ostajalle, on hänellä velvollisuus tarkastaa tavara niin pian, kuin se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Muuten menetät oikeuden vedota virheeseen myöhemmin. Kahden elinkeinoharjoittajan tai kahden yksityishenkilön välistä kauppaa säätelee kauppalaki. Tämä on tärkeää erottaa, koska kuluttajansuojalaki on pakottavaa lainsäädäntöä kuluttajan hyväksi.

 

Loppuun vielä tiivistys. Jotta voit esittää vaatimuksia, on ensin reklamoitava. Kuitenkaan reklamaation yhteydessä ei tarvitse esittää vaatimuksia. Muista siis aina reklamoida!

Jos jäit miettimään, onko vastapuolesi varmasti täyttänyt sopimusvelvollisuutensa, autamme sinua asian selvittämisessä ja mahdollisten vaatimusten esittämisessä.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita