Asianajaja vai konsultti – kumpaa yrityksesi tarvitsee?

 

Mikä erottaa asianajajan konsultista? Ei monikaan asia ja silti melkein kaikki. Asianajaja on suojattu ammattinimike, kun taas konsultti -nimen alle peittyy laaja kirjo eri alan osaajia. Heitä on sparraajia, johdon konsulttia, teknistä, strategista ja analyyttistä konsulttia. Toisin sanoen, konsultti on laajasti käytetty titteli sekä käsite, joka ei itsessään kerro vielä paljoa.

Asianajaja on yliopistosta valmistunut oikeustieteiden maisteri, joka on suorittanut asianajajatutkinnon. Asianajajatutkinnolla juristi erikoistuu asiakkaansa oikeuksien ajamiseen. Tutkinnon voi suorittaa vasta, kun on toiminut useamman vuoden lakimiehenä eli juristina. Asianajajan on noudatettava hyvää asianajajatapaa, jonka noudattamista valvoo Asianajajaliitto.

 

Milloin pyytää asianajajaa konsultiksi?

 

Tietyissä tilanteissa on asiakkaan edun mukaista, että konsultoimassa on alusta asti asianajaja. Mikäli tilanteessa ilmenee ongelmia, pystyy asianajaja tarvittaessa jatkamaan asian hoitamista tuomioistuimessa tai sovintomenettelyssä. Lisäksi asiakas voi läpi toimeksiannon varmistua toimien lainmukaisuudesta. Alkuun on kuitenkin oltava selvää, mihin konsultointiapua tarvitaan.

Konsulttia valitessa tärkeintä on ensin hahmottaa, mitä häneltä odotetaan ja mitä tavoitteita tälle asetetaan. Vasta tämän jälkeen seuraa valinta henkilötasolla. Asianajajan tehtävä on konsultoidessa tarjota uusia näkökulmia, tietoa ja apua, joita asiakas ei muuten saisi kohtuullisessa ajassa itse selville.

Valitettavan usein oikeusoppinut kutsutaan paikalle, vasta kun talo jo palaa. Tätä näkee alalla paljon. Paras neuvo, jonka voi antaa, on hankkia oikeudellista apua jo etukäteen. Tämä on yleensä turvallisin ja taloudellisin ratkaisu esimerkiksi liiketoiminnan kannalta. Jo syntyneen riidan setviminen on yleensä kalliimpaa.

Kun turvaudut asianajajan apuun, voi miettiä ainakin seuraavia asioita:

  • Mitä odotan asianajajalta?
  • Mikä on tavoite ja miten sitä mitataan?
  • Tuntihinta vai kiinteä hinta?

 

Asianajajien toimintaa valvotaan

 

Sen lisäksi, että asianajaja on erikoistunut asiakkaansa oikeuksien edistämiseen, ohjaa hänen toimintaansa tarkasti Asianajajaliiton ohjeistus. Ohjeiden rikkomisesta voi olla moninaisia seurauksia, kuten liitosta erottaminen ja seuraamusmaksu. Äärimmillään tämä tarkoittaa, ettei henkilö voi jatkaa määrättyyn aikaan ansiotyössään oikeudenkäyntiasiamiehenä. Laatuvaatimus ja vastuu ovat siis korkealla. Lisäksi asianajajalla on lain mukaan oltava vastuuvakuutus, jonka vähimmäismäärä on 200 000 euroa.

 

“Tehtävät on hoidettava huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. “

 

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita