Toimitus- ja jakelusopimukset ja niitä koskeva vertikaaliryhmäpoikkeusasetuksen muutokset

EU:n komissio on päivittänyt jakelu- ja toimitussopimuksia koskevan vertikaaliryhmäpoikkeusasetuksen sekä sopimusten tulkintaa koskevat suuntaviivat. Niiden avulla yritysten on helpompi arvioida toimitus- ja jakelusopimustensa yhteensopivuutta EU:n kilpailusääntöjen kanssa erityisesti sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan saralla. Päivitykset tulivat voimaan 1.6.2022 ja säännöt soveltuvat kaikkiin toimialoihin.

Uusi ryhmäpoikkeusasetus astui voimaan 1.6.2022 ja asetuksen siirtymäkausi jatkuu 31.5.2023 saakka. Se on myös voimassa sellaisenaan koko EU:n alueella.

Mikä on vertikaaliryhmäpoikkeusasetus?

  • Liike-elämässä käytetyt yleisimmät sopimustyypit ovat sallittuja asetuksen nojalla, mikäli ne eivät sisällä kilpailua rajoittavia ehtoja tai yritysten markkinaosuudet eivät ole liian suuria.
  • Asetuksen avulla hyväksytään EU:n laajuisesti tuotanto- tai jakeluketjun eri portailla olevien ei-kilpailevien yritysten väliset sopimukset, mikäli kaksi edellytystä täyttyy
    • sopimuspuolten markkinaosuudet eivät ylitä 30 %:a kummankaan osapuolen osalta; ja
    • sopimukseen ei sisälly vakavimpia kilpailunrajoituksia (4 artikla: mm rajoitukset hintaan tai alueeseen)
  • Edellytysten täyttyessä sopimukset ovat automaattisesti sallittuja ja nauttivat asetuksen nojalla ns. turvasataman suomaa suojaa
  • Mikäli jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, sopimukset voivat olla silti sallittuja suuntaviivojen sallimissa rajoissa, joita yritysten pitää arvioida sopimuksia tehtäessä. Yritys tekee tämän arvioinnin itse.

Kilpailuviranomainen ei ole sidottu yrityksen ennakolliseen itsearviointiin, vaan voi myöhemmin arvioida tilanteen toisin. Suuntaviivojen tarkoituksena on tarjota yrityksille niin selkeät pelisäännöt, että ne voivat itse arvioida menettelynsä sallittavuuden.

Pitääkö jakelu- ja toimitussopimukset arvioida uudelleen?

Voimassa olevat vertikaaliset sopimukset, joihin on sovellettu nyt päättynyttä ryhmäpoikkeusasetusta, tulee arvioida uudelleen vuoden pituisen siirtymäajan kuluessa eli 31.5.2023 mennessä.
 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen on liikejuridiikkaan erikoistunut toimisto lentokentän vieressä. Autamme asiakkaitamme Suomessa ja kansainvälisesti sopimusasioissa sekä muissa liiketoiminnan osa-alueilla. Soita ja varaa maksuton alkuneuvottelu.

Perustajat

Soita