Osakassopimuksen 4 yleisintä virhettä

 

1. Osakassopimus jätetään kokonaan tekemättä

Ensimmäinen – ja yleisin – kompastuskivi ja virhe koskien osakassopimusta on jo se, että osakkaat sivuuttavat tyystin osakassopimuksen tarpeen ja sen laatimisen. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei osakassopimus ole pakollinen.

Osakassopimuksen vapaaehtoisuudesta ei kannata tehdä vääriä johtopäätöksiä. Osakassopimus on useamman osakkaan käsittävälle yhtiölle lähes välttämätön pelisääntökirja. Katso aikaisempi blogikirjoituksemme, jossa selostetaan ytimekkäästi, mistä asioista osakassopimuksessa voi sopia.

Osakassopimuksen tekemättä jättämisestä seuraa useita riskejä:

  • Osakas luovuttaa osakkeita tuntemattomalle kolmannelle
  • Osakkeita siirtyy avioeron tai kuoleman myötä tuntemattomalle kolmannelle
  • Osakkeiden myyntitilanteissa tulee riitaa menettelyistä ja osakkeen hinnasta
  • Yksi osakkaista vie yhtiöstä asiakkaita ja perustaa kilpailevan yhtiön samalle alalle

Realistisia mahdollisia riskejä on lukemattomia, minkä takia suositeltavaa on investoida osakassopimukseen.

2. Osakassopimus jätetään allekirjoittamatta

Yllättävän yleinen osakassopimuksen virhe on allekirjoitusten puuttuminen. Sopimuksen tekoon on kenties lähdetty aivan tosissaan, mutta kirjallisen sopimuksen tekeminen tai sellaisen allekirjoittaminen ovat jääneet puolitiehen.

Vaarana on herkästi oikeustaisto, mikäli toinen osapuoli väittää toisen rikkoneen tällaista sanatonta sopimusta. Oikeusjärjestelmämme kyllä tuntee suullisen sopimisen, jolloin sopimus voi syntyä muutoinkin kuin kirjallisesti. Kysymys onkin tällöin, kumpi osapuolista pystyy todistamaan oman kantansa oikeaksi. Varmista, ettet joudu muiden osakkaiden kanssa tällaisiin tilanteisiin laatimalla asiantuntijan avulla kirjallinen osakassopimus.

3. Osakassopimukseen käytetään mallipohjia

Nykypäivänä vain yhdellä Google-haulla on mahdollista saada käsiinsä useita erilaisia sopimusmallipohjia. Näin on myös osakassopimusten kohdalla. Usein tämän menettelytavan kätevyys ja maksuttomuus vievät mennessään, jolloin lopputuloksena voi olla osakassopimus, joka ei tosiasiassa vastaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeita.

Osakassopimuksen taika piilee nimenomaisesti siinä, että se voidaan räätälöidä juuri käyttäjilleen sopivaksi. Osakassopimuksessa ei oteta huomioon pelkästään yhtiötä ja sen tarpeita, vaan myös osakkeenomistajat ja heidän henkilökohtaiset tarpeensa. Mallipohjilla tällainen ei useinkaan ole mahdollista, jolloin vaarana on riskialtis osakassopimus.

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

4. Ehdot laaditaan huolimattomasti tai huonosti

Osakassopimus on vapaamuotoinen. Siinä voidaan siis sopia melko pitkälti osakkeenomistajien juuri niistä asioista, mistä osakkeenomistajat haluavatkin sopia. Mikäli osakassopimus laaditaan kuitenkin ilman asiantuntijan apua, vaarana on, että ehdoista tulee osakkaiden välillä epäselvyyksiä taikka että ei osata ottaa huomioon osakassopimusten soveltamiseen vaikuttavia yhtiöjärjestystä sekä osakeyhtiölakia. Tällainen menettely on merkittävä osakassopimuksen virhe.

Perinteinen riidan aihe on epäselvyys siitä, mitä jollakin sopimuksen ehdolla on tarkoitettu. Käytännössä huonosti laaditut osakassopimuksen ehdot voivat vaikuttaa jopa siihen, millä hinnalla yhtiöstä irtaantuva osakas joutuu myymään osakkeensa. Kun osakkeiden arvostus menee epäselvän ehdon takia reilusti alakanttiin, on nauru kaukana. Varmistu oikeuksiesi toteutumisesta laatimalla osakassopimus asiantuntijalla.

Osakassopimus ei ole suinkaan ainoa yhtiön toimintaa ja toiminnan lainmukaisuutta määrittelevä tekijä. Osakeyhtiölaki määrittelee monia yhtiön toimintaan liittyviä seikkoja, joita ei saa millään tavoin – edes osakassopimuksella – rikkoa. Isoin riski siis huolimattomasti ja huonosti tehdyssä osakassopimuksessa on, että se on vastoin lakia. Seurauksena voi olla soppa, jonka selvittämiseen menee enemmän aikaa ja rahaa kuin osakassopimuksen laatimiseen asiantuntijalla.

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä asianajaja Antti Piispaseen kysymyksissäsi koskien osakassopimuksia!

Perustajat

Soita