Muutosneuvottelut: 5 tärkeintä asiaa, jotka yrityksen tulee tietää

Muutosneuvottelut, eli aikaisemmin YT-neuvottelut, on yhteistoimintalain sääntelemä tapa mm. kollektiivisesti irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa työsuhteita sekä yksipuolisesti muuttaa työsuhteiden olennaisia ehtoja taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, jotka säännöllisesti työllistävät yli 20 henkilöä. Tässä artikkelissa käymme läpi 5 tärkeintä asiaa, jotka yrityksen tulee tietää muutosneuvotteluista.

1. Muutosneuvottelut on aloitettava jo silloin, kun muutoksia harkitaan

Muutosneuvotteluiden aloittaminen ei ole helppo päätös. Tästä huolimatta ne on aloitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltuja muutoksia: Lain mukaan neuvottelut on käynnistettävä neuvotteluesityksin heti, kun yritys edes harkitsee muutoksia. Tärkeää on, että yritys ei ole saanut tehdä vielä päätöksiä muutoksista ennen muutosneuvotteluiden käynnistämistä.

2. Laki säätelee neuvotteluiden asiakirjojen laatimista, neuvotteluaikataulua ja menettelytapoja

Neuvotteluihin laadittavista asiakirjoista sekä neuvotteluajasta ja menettelytavoista säännellään tiukasti yhteistoimintalaissa. Yrityksen on laadittava säntillisesti ja ajallaan jo mainittu neuvotteluesitys, ilmoitus työvoimaviranomaiselle, toimintaperiaatteet tai toimintasuunnitelma, pöytäkirjat ja työnantajan selvitys. Lue lisää muutosneuvotteluista ja niihin laadittavista asiakirjoista täältä.

On myös hyvä huomioida, että yrityksen on seurattava lainsäädäntöä muidenkin menettely- ja asiakirjavaatimusten osalta. Yrityksen on laadittava tarpeen tullen esimerkiksi kirjalliset irtisanomis- tai lomautusilmoitukset ja hallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa irtisanomisista päätetään.

3. Neuvottelutilaisuuteen on hyvä valmistautua etukäteen

Neuvottelujen osapuolten, eli työnantajan ja henkilöstön edustajan, on hyvä osallistua neuvotteluihin hyvässä hengessä. Kumpaakaan osapuolta ei hyödytä asiassa tiukka vastakkainasettelu, sillä muutosneuvottelut eivät usein ole kenellekään mieluinen vaihtoehto. Siten on hyvä valmistautua tulemaan neuvottelutilaisuuteen sovinnollisin mielin.

Etenkin laissa sääntelemättömistä asioista, kuten pöytäkirjakäytännöistä, on hyvä sopia etukäteen. Tämä auttaa varmistamaan, että neuvottelut sujuvat järjestelmällisesti ja kaikki osapuolet pysyvät ajan tasalla.

Neuvotteluissa on pakollista olla mukana vain työnantajan ja työntekijöiden edustaja (tai työntekijät). Suositeltavaa kuitenkin on, että mukana olisi kolmas osapuoli pöytäkirjaamassa ja avustamassa myös juridisesti neuvotteluissa. Tämä osapuoli voi olla esimerkiksi lakimies.

4. Muutosneuvottelujen tuloksien ei tarvitse olla yksimielisesti saavutettu

Muutosneuvottelujen tuloksena syntyy joko yhdessä sovittuja toimenpiteitä, toimenpiteiden kompromisseja taikka työnantajan viime kädessä yksin päättämiä toimenpiteitä. On muistettava, ettei muutosneuvotteluissa ole pakollista saavuttaa yksimielisyyttä, vaikka se onkin lainsäädännön tavoite. 

Kun neuvottelutilaisuudet on pidetty, työnantaja antaa selvityksensä suunnittelemistaan (ei vielä päättämistään) toimenpiteistä. Neuvotteluajan päättyminen tai neuvottelutilaisuuksien päättyminen ei siis merkitse vielä sitä, että muutosneuvottelut ovat ohitse. Päätöksenteko toimenpiteistä eteneekin yhtiön toimivaltaiseen elimeen, jonka jälkeen päätökset voidaan toimeenpanna. Tähän liittyy jo aiemmin mainittu seikka siitä, että päätöksenteko on dokumentoitava ja työntekijöille on laadittava asianmukaiset kirjalliset ilmoitukset.

5. Juridinen apu muutosneuvotteluihin on niin yrityksen kuin sen työntekijöiden hyväksi

Muutosneuvottelut ovat olennainen osa yrityksen vastuullista johtamista. Oikein toteutettuna ne voivat auttaa yritystä sopeutumaan taloudellisiin tai tuotannollisiin muutoksiin ja varmistamaan, että henkilöstön näkemykset ja oikeudet otetaan samalla huomioon. Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä alan asiantuntijaan, kun muutosneuvottelut tulevat ajankohtaiseksi. Mitä aikaisemmin asiassa saa neuvontaa, sitä paremmin voimme varmistaa yrityksen noudattavan lainsäädäntöä sekä vaikuttaa vastuullisen johtamisen toteutumiseen.

Oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla helppoa. Asianajaja Antti Piispanen auttaa yrittäjiä, startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Varaa maksuton alkuneuvottelu täältä tai soita numeroon 010 319 2030 ja käydään läpi, mitä kaikkea tulisi huomioida saavuttaaksemme sinun ja yrityksesi kestävä oikeudellinen mielenrauha.

 

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Perustajat

Soita