Asunto-osakeyhtiön kunnossapitotyöt – Voiko taloyhtiö suorittaa kunnossapitotyön osakkaan kustannuksella?

Asunto-osakeyhtiössä on erittäin tärkeää, että taloyhtiö sekä yksittäiset osakkeenomistajat huolehtivat omista kunnossapitovastuistaan. Tämä takaa sen, että yhteiseläminen onnistuu, taloyhtiö pysyy hyvässä kunnossa ja isommilta riidoilta vältytään. Vastaan tulee kuitenkin tilanteita, joissa esimerkiksi osakkeenomistaja laiminlyö oman kunnossapitovelvollisuutensa, josta seuraa vahinkoa koko yhtiölle.

Mitä keinoja taloyhtiöllä on käytettävänä tällaisessa tilanteessa ja mitkä ovat laiminlyönnin seuraamukset? Entä kuka vastaa syntyneistä kustannuksista?

Taloyhtiöllä on käytettävissään useita eri keinoja

Jos osakkeenomistaja laiminlyö asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaisen kunnossapitovelvollisuutensa, yhtiö voi teettää tarvittavat kunnossapitotyöt osakkeenomistajan kustannuksella. Tämä edellyttää kuitenkin, että laiminlyönnistä voi aiheutua haittaa yhtiölle tai muille osakkeenomistajille.

Jos korjauksilla ei ole kiire, yhtiö voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Kanteessa voidaan vaatia, että osakas velvoitetaan suorittamaan korjaukset omalla kustannuksellaan. Lisäksi toissijaisena vaatimuksena voidaan esittää, että yhtiö oikeutetaan suorittamaan korjaus osakkaan kustannuksella, jos osakas ei tee korjausta tietyn ajan kuluessa.

Jos osakkeenomistaja hoitaa huoneistoaan niin huonosti, että siitä aiheutuu haittaa yhtiölle tai toisille osakkeenomistajille, yhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa. Tämä on kuitenkin viimesijainen keino, ja hallintaanottomenettelystä säädetään tarkasti asunto-osakeyhtiölaissa. Kunnossapitotyön teettäminen osakkeenomistajan kustannuksella on yleensä ensisijainen toimenpide.

Taloyhtiön tulee edetä asiassa harkitusti

Asunto-osakeyhtiöillä on keinot puuttua osakkeenomistajien laiminlyönteihin, mutta toimenpiteet on aina perusteltava huolellisesti mahdollisilla haitoilla yhtiölle tai muille osakkaille. Ennen kun teettämisoikeuteen ryhdytään, taloyhtiön kannattaa varmistaa, että edellytykset työlle täyttyvät ja tärkeitä menetyksellisiä säännöksiä noudatetaan.

Hallintaanotto on vasta taloyhtiön viimesijainen keino, jota tulee käyttää hyvin harkitusti. Se on hidas ja henkisesti raskas prosessi osakkeenomistajalle, isännöitsijälle sekä koko taloyhtiön hallitukselle. Yhtiön kannattaakin käyttää ensisijaisesti pehmeämpiä keinoja, kuten teettämisoikeuttaan.

Älä epäröi konsultoida asiantuntijan kanssa

Usein, jos osakkeenomistaja laiminlyö oman kunnossapitovelvollisuutensa, voi vaikuttaa selkeältä, että taloyhtiö voi suorittaa laiminlyödyn kunnossapitotyön osakkaan puolesta ilman suurempia ongelmia. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen ja lähes poikkeuksetta tällaisista asioista syntyy riitaa yhtiön ja osakkeenomistajan välille.

Kunnossapitotöiden teettämistä koskevissa ja muissakin asunto-osakeyhtiötä koskevissa riidoissa on hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman pian asianajajaan, jotta laajoilta ja raskailta riidoilta vältyttäisiin. Olit sitten taloyhtiön edustaja, hallituksen jäsen, isännöitsijä tai yksittäinen osakkeenomistaja, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme. Neuvomme ja autamme teitä jokaisessa työn teettämisen vaiheessa.

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen
Yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

​​​​​​

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Perustajat

Soita