Etätyösopimus tuo selkeyttä etätyöjärjestelyyn

 

Aikaisemmin sovittiin etätöistä, mutta korona käänsi tilanteen monissa yrityksissä päinvastaiseksi. Nyt sovitaan, milloin työntekijä on toimistolla. Etätöiden aiheuttamiin kitkatilanteisiin voi varautua etukäteen laatimalla erillisen etätyösopimuksen. Siinä on tarkoituksena sopia etätyön pelisäännöistä yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Jos syntyy epäselvyyttä kuinka toimitaan, silloin etätyösopimukseen on helppo palata. Mitä sitten kannattaa huomioida etätyösopimuksen laatimisessa?

Lähtökohtaisesti etätyö ei vaikuta työntekijän asemaan. Etätyö on tapa organisoida työtä uudelleen, ei erillinen työsuhdemuoto. Etätyö on myös aina vapaaehtoista, eikä työnantajan tai työntekijän tarvitse siihen suostua.

 

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus?

 

Etätyösopimus voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen on hyvä sopia, kuinka etätyösopimus voidaan päättää sekä kuinka pitkä irtisanomisaika on.

On tärkeää huomata, että etätyösopimus on sopimus etätyöstä. Joten vaikka etätyösopimus päättyy, jatkuu työsuhde normaalisti. Ainoastaan työn tekeminen etänä päättyy.

 

Etätyön aika ja paikka

 

Etätyösopimuksessa on hyvä sopia, missä etätöitä tehdään. Yleensä se on työntekijän kotona, mutta se voi olla myös ulkomailla. Silloin on hyvä sopia, miten ja mihin aikaan työntekijän tavoittaa.

Sopimukseen on syytä kirjata, kuinka suuri osuus työstä on etätyötä ja kuinka etätyöpäivistä sovitaan. Riittääkö työntekijän oma ilmoitus vai tarvitaanko esimiehen lupa?

Monelle työntekijälle etätyö on tapa luoda joustavuutta omaan arkeen. Siksi työntekijän kanssa kannattaa keskustella siitä, miten etätöistä sopiminen on sujuvinta molemmille. Etukäteen työvuoroihin etätyön merkitseminen voi viedä koko ajatuksen työn joustavuudesta.

Työterveyshuolto

 

Se, että työntekijä tekee etätyötä, ei poista työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijän työterveydestä ja –turvallisuudesta. Etätyöntekijällä on oikeus vastaavaan työterveyshuoltoon kuin vastaavilla työntekijöillä työnantajan tiloissa. Mikäli työterveys ei ole helposti etätyöntekijän saatavilla, voidaan etätyösopimuksessa sopia erikseen, miten asia järjestetään.

 

Tietoturva ja tietosuoja korostuvat

Etätyössä tietosuojan toteutukseen kannattaa panostaa jo etukäteen. Etätyösopimuksessa voidaan sopia hyvinkin tarkkaan esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien ja työvälineiden käytöstä. Usein sovitaan, että ainoastaan työntekijä itse saa käyttää työnantajan tietokonetta.

 

Kulut ja korvaukset

 

Yleensä työnantaja hankkii etätyössä tarvittavat laitteet ja välineet sekä vastaa niiden asennuksesta, huollosta ja teknisestä tuesta. On myös mahdollista sopia, että työntekijä käyttää omia välineitään ja työnantaja maksaa niistä korvauksen. Lähtökohta on, että työnantaja maksaa korvauksen suorista kuluista, kuten puhelinkulut ja nettiliittymä. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja ei työnantaja tyypillisesti korvaa. Mikään ei tietenkään estä sopimasta toisin.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita