Mitä lisäarvoa juristi antaa sopimuksen laadintaan?

 

Korona-aika on tuonut monissa yrityksissä esille sopimuksiin liittyviä ongelmia. Moni on saanut huomata, että poikkeusolot eivät automaattisesti vapauta sopimusvastuusta tai muuta sitä. Tässä kirjoituksessa avaan ajatuksiani siitä, mitä arvoa juristi voi tarjota yritykselle sopimusneuvotteluissa tai sopimuksen tarkastamisessa. Kirjoituksessa on nimenomaisesti kyse pitkäkestoisesta sopimuksesta eikä esimerkiksi kertaluontoisesta sopimuksesta.

 

Toimiva yhteistyö sopimuksen perustaksi

 

Hyvä lakimies paneutuu asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Jos lakimies on mukana heti sopimusneuvotteluiden alusta, pystyy hän edistämään sopimuksen syntyä ja samalla asiakkaan etua. Silloin myös lakimiehen osaamisesta pystytään ottamaan kaikki hyöty irti koko rahan edestä.

Samalla lakimies varmistaa lainmukaisuuden lisäksi riskit, joihin asiakas on sitoutumassa. Hyvä sopimus turvaa toimivan yhteistyön sopimuskumppanin kanssa.

 

Ymmärrä riskit, joihin sitoudut

 

Sopimusta laadittaessa ei tule aina ymmärtäneeksi, mihin kaikkeen se velvoittaa. Juristi tuo asiakkaan tietoon myös ne riskit ja sitoumukset, mitä ei sopimuksessa lue, kuten lakiin perustuvat velvoitteet. Esimerkiksi vahingonkorvaukseen liittyvät tilanteet voivat olla hyvinkin yllättäviä ja tulla yritykselle kalliiksi.

 

Laadi sellainen sopimus, jonka ulkopuolinenkin ymmärtää

 

Hyvässä sopimuksessa on helposti luettavissa osapuolien vastuut ja velvollisuudet. Sopimuksen yksiselitteisyys on oleellista, erityisesti riitatilanteissa. Riidat tulevat erityisen kalliiksi, jos sopimuksen sisältöä on selvitettävä oikeudessa. Selkeä ja yksiselitteinen juristin valmistelema sopimus minimoi tätä riskiä.

 

Onko sopimus toimiva vielä viidenkin vuoden kuluttua?

 

Se, että sopimus on toimiva myös vuosienkin kuluttua, on sopimuksen laatimisen perusta. Osaavan juristin ammattitaitoa on laatia sopimus, joka kestää aikaa ja muutoksia. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä suuremmasta kokonaisuudesta tai isommista taloudellisista intresseistä on kyse.

Sopimuksessa on aina syytä kiinnittää erityistä huomiota, miten toimitaan olosuhteiden muuttuessa ja kuinka tarvittaessa sopimuksesta irtaudutaan. Meistä kun kukaan ei tiedä tulevaisuudesta, kuten korona on osoittanut. Erilaisia tulevaisuuden riskejä voidaan kuitenkin ennakoida hyvin valmistellussa sopimuksessa.

 

Sopimuksen lainmukaisuus

 

Kustannussyistä moni laatii sopimukset itse, milloin lakimiestä voi käyttää sopimuksen lainmukaisuuden tarkistamiseen. Monesti tämä on myös riittävää.

Sopimuksen oikeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus korostuvat erityisesti pitkäkestoisissa sopimuksissa. On vaikea vedota sopimukseen, joka on jo alkujaan epäselvä tai lainvastainen. Silloin myös herkästi ajaudutaan riitatilanteeseen.

Lainvastainen sopimus on lähtökohtaisesti myös pätemätön. Lainsäädännöstämme löytyy paljon pakottavaa sääntelyä kuten kuluttajansuojalaki ja kiinteistökaupan muotovaatimus, joita ei voi ohittaa sopimalla toisin.

 

Mistä tiedän, että tarvitsen juristin apua?

 

Harkitessa ammattiavun pyytämistä sopimuksen laadintaan voi lähteä miettimään, kuinka laaja sopimus on. Lisäksi sopimuksen kestolla on merkitystä. Jos sopimus on yksinkertainen, voi pelkkä juristin tekemä tarkistus olla silloin paikallaan. Kuitenkin mitä laajempi sopimus, isot taloudelliset intressit tai useampi sopimuskumppani on mukana, sitä herkemmin suosittelen kutsumaan heti alusta asti oikeusoppinutta mukaan sopimusneuvotteluihin.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

 

Perustajat

Soita