3D-kiinteistöt uutena työkaluna kaupunkirakentamisessa

 

Vuonna 2020 Suomessa on rekisteröity ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö ja uusia tullaan varmastikin rekisteröimään tulevaisuudessa. Ensimmäinen 3D-kiinteistö rekisteröitiin tammikuussa 2020. Kyseessä on Espoossa kaavoitetun kerrostalon alla sijaitseva kiinteistö. Kyseiselle kiinteistölle on suunniteltu parkkihallin rakentamista. Samanlaisia parkkihalleja on rakennettu kerrostalojen alle pitkään, mutta nyt näihin liittyvät oikeussuhteet voidaan selkeyttää lohkomalla kerrostalon alla sijaitseva parkkihalli omaksi kiinteistökseen

Kolmiulotteisen eli 3D-kiinteistön muodostaminen on tullut lakimuutoksen kautta mahdolliseksi jo 1.8.2018. 3D-kiinteistöllä on pääasiassa samanlainen oikeudellinen olemus, kuin perinteisellä horisontaalisesti määritetyllä kiinteistöllä. 3D-kiinteistön erikoisuutena on sen korkeusulottuvuuden huomioiminen.

Korkeusulottuvuuden huomioimisen avulla kiinteistö voidaan asemakaava-alueella perustaa toisen kiinteistön päälle tai alle. Nykyinen kiinteistö voidaan lohkoa kahteen tai useampaan päällekkäiseen kiinteistöön. Maanalaisia 3D-kiinteistöjä voidaan myös liittää yhteen esimerkiksi parkkihallin rakentamista varten.

 

Parkkihalleja, metroja ja alikulkutunneleita on jo pitkään rakennettu maan alle. Aikaisemmin suuria projekteja on jouduttu toteuttamaan hallintaoikeuksilla. 3D-kiinteistöjen myötä tämä on mahdollista toteuttaa omistusoikeudella. Tällaisessa järjestelyssä alkuperäisen kiinteistön omistaja voi pitää itsellään esimerkiksi maanpäällisen kiinteistön ja myydä lohkotun maanalaisen kiinteistön toisen osapuolen omistukseen. Tämä voi tulevaisuudessa selkeyttää esimerkiksi kiinteistöveroa, omistussuhteita ja kiinteistöjen vakuuttamista.

Ratkaisujen lisäksi 3D-kiinteistöt tuovat uusia kysymyksiä. Kun kiinteistö sijaitsee täysin maan alla, sinne kulkeminen asettaa omat haasteensa. Nämä voidaan ratkaista esimerkiksi perustamalla maanpäälliselle kiinteistölle rasite, joka takaa kulkuyhteyden maanalaiseen kiinteistöön. Rasitteen perustaminen onnistuu 3D-kiinteistölle samalla tavalla, kuin perinteiselle kiinteistölle. Lakimuutoksen jälkeen myös kulkuyhteyksiin liittyviä rasitteita perustaessa on mahdollista huomioida korkeusulottuvuus.

Kaupunkien kasvaessa kaikissa mahdollisissa suunnissa, kiinteistöjuridiikan asiantuntemus on erityisen tärkeää erilaisissa rakennusprojekteissa. Tulevaisuudessa 3D-kiinteistöt voivat tarjoamiensa hyötyjen ansiosta kattaa suuriakin osia kaupunkirakentamisesta. Seuraamme kiinnostuksella uusia kehityksiä alalla.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita