Sopimusriskien hallinta tuo turvaa yritykselle ja sen osakkeenomistajille

 

Hallitse riskejä hyvin laaditulla kauppasopimuksella

Hyvä kauppasopimus on kirjallinen, yksiselitteinen ja sen osapuolet ymmärtävät samalla tavalla kaikki sopimuksen yksityiskohdat. Näin vältetään todennäköisimmin myyjän ja ostajan väliset sopimusriidat. Valmiit kauppasopimuspohjat harvoin pystyvät vastaamaan yrityksen sopimustarpeisiin, koska ehtoja ei ole räätälöity juuri kyseisten sopimusosapuolien tarpeille ja voivat siten aiheuttaa epäselvyyksiä ja yllättäviä seurauksia. Tämän vuoksi on suositeltavaa, asianajaja laatii yrityksesi kauppasopimuksen tai tarkastaa kauppasopimuksen ennen sen allekirjoittamista.

Yrityksen liiketoimintaan voi vaikuttaa yllättävät menot, kuten sopimussakko, vahingonkorvaukset, sopimusriitojen selvittäminen ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Näitä kaikkia sopimusriskejä voidaan hallita ammattilaisen laatimalla kauppasopimuksella.

Kauppasopimuksessa on sovittava ainakin

 

  • Kaupan kohde yksiselitteisesti
  • Toimitusaika ja toimitustapa
  • Myyjän ja ostajan velvollisuudet
  • Hinta ja maksuehto

Euroopan unioni on kotimarkkinamme, mutta samalla kansainväliseen kauppaan liittyy paljon huomioitavia asioita verrattuna kotimaan kauppaan. Jokaisella maalla on oma lainsäädäntönsä, jonka selvittäminen ja tulkinta on työlästä. Asianajajamme auttavat yritystäsi luovimaan pykäläviidakossa ja onnistumaan kansainvälisillä markkinoilla. On hyvä muistaa, että tavaran toimittamiseen kansainvälisissä tilanteissa liittyy myös paljon omia erityispiirteitään, joista tulee aina sopia tarkasti.

Tavaran kuljetussopimuksessa on sovittava ainakin

 

  • Kustannusten jakautuminen
  • Vastuun siirtyminen
  • Vienti- ja tuontiselvitysten tekeminen sekä muut asiakirjat
  • Tavaran pakkaaminen
  • Tavaran tarkistaminen
  • Lainvalintasäännökset ja riidanratkaisuehdot
Tiesitkö tämän kauppasopimuksesta:

 

Selkeyden vuoksi voi olla perusteltua kirjoittaa kauppasopimukseen, mitä kauppaan ei kuulu.

Tiesitkö tämän kauppasopimuksesta:

 

Tavaran kaupassa voidaan sopia omistuksenpidätysehdosta, jonka mukaan kaupan kohteen omistus pysyy myyjällä, kunnes kauppahinta on maksettu.

Tiesitkö tämän kauppasopimuksesta:

 

Taloudellisestikin merkittäviä ehtoja voi neuvotteluissa saada lävitse, jos sopimusneuvotteluun panostaa. Kun asianajaja on mukana kauppasopimuksen neuvottelussa, hän voi saada aikaan paremman sopimuksen kuin mihin päämies yksin pystyisi.

Tiesitkö tämän kauppasopimuksesta:

 

Kuluttajansuojalaki sisältää paljon pakottavaa sääntelyä, jota elinkeinoharjoittaja on velvollinen noudattamaan, ja josta ei voida sopia toisin kauppasopimuksessa.

Myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet tulee määritellä kauppasopimuksessa riittävän selkeästi ja laajasti. Asianajaja osaa kertoa myös, mihin velvollisuuksiin, joita sopimuksessa ei välttämättä suoraan lue, yrityksesi on sitoutumassa.

Jos tavaraan tai tavaratoimitukseen liittyy virhe,  tai muu puute, voi hinnanalennus olla mahdollinen. Koska tavaran kauppaan liittyy paljon tilannesidonnaisia huomioita ja poikkeuksia, on aina hyvä keskustella ensin asianajajan kanssa, kuinka tilanteessa olisi parasta toimia.

Purkaminen vaatii olennaista sopimusrikkomusta, ja saa sopimuksen päättymään välittömästi. Sopimuksen purkaminen on ankara ja hyvin poikkeuksellinen toimi. Sopimuksia myös puretaan usein vääristä syistä ja on yleinen syy riidoille, siksi on aina hyvä keskustella ensin asianajajan kanssa.

Sopimuksen laadintaan tarvitaan juridista ymmärrystä, koska sopimukset muotoillaan usein oikeudellisin termein. Mitä suuremmasta taloudellisesta intressistä on kaupassa kyse, sitä suositeltavampaa on käyttää asianajajan apua sopimusneuvotteluissa.

Kauppasopimuksen hinta vaihtelee paljon sopimuksen sisällön ja laajuuden mukaan. Annamme pyydettäessä kattavan tarjouksen, mutta karkeasti yksinkertainen kauppasopimus maksaa tyypillisesti 600–1 200 euroa, johon lisätään 24 % arvonlisävero. Laajempi ja monimutkaisempi kauppasopimus vaatii enemmän perehtymistä ja aikaa. Meiltä saat sitovan enimmäishintaa koskevan tarjouksen ennen toimeksiannon alkamista.

Haluatko varata ilmaisen alkuneuvottelun?

 

Me Asianajotoimisto Honkanen & Piispasella ajattelemme, että oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla asiakkaillemme helppoa, inhimillistä sekä ehdottoman luotettavaa. Toimimme yhteistyössä yrityksen lakiosaston tavoin, joka neuvoo ja auttaa tarvittaessa. Silloin myös budjetointi on helpompaa, kun yhteistyökumppani on tuttu asianajotoimisto.

 

 

Soita meille tai jätä yhteystietosi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Soita numeroon

050 3740 323

 

 

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Missä tahansa oletkin, autamme sinua etäyhteyden kautta.

Yrityksesi sopimusasioiden luotettava kumppani

 

Autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä heidän sopimusneuvotteluissaan, kauppasopimusten laadinnassa ja niiden tarkistamisessa. Kaikkiin kauppasopimuksiin kuuluu maksuton alkuneuvottelu. Alkuneuvottelussa kokenut asianajaja kartoittaa yrityksesi tarpeet ja antaa samalla sitovan tarjouksen.

  • Tavaran kauppasopimus
  • Kansainväliset kauppasopimukset
  • Vakioehtoiset kauppasopimukset
  • Jälleenmyyntisopimus eli jakelusopimus
  • Yrityskaupat
  • Asuntojen ja kiinteistöjen kauppakirjat
  • Kauppasopimuksien tarkistaminen
  • Sovintoneuvottelut

A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Työoikeus
 • Perintöoikeus