Yritysjuridiikan hallinta: Tärkeimmät vinkit menestykselle

Yritystoimintaan liittyvät oikeudelliset näkökohdat ovat ratkaisevia yrityksen menestyksen kannalta. Yritysjuridiikan kokonaisuuden tunteminen ja hallinta on tärkeää niin aloittelevalle kuin konkari-yrittäjälle. Seuraavassa blogikirjoituksessa jaankin muutamia avainasioita, jotka jokaisen yrityksen tulisi tuntea yritysjuridiikan hallinnassa.

1. Vastuiden tunnistaminen

Yrityksen on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää kaikki omat vastuunsa ja velvollisuutensa niin asiakkaita, työntekijöitä kuin muita sidosryhmiä kohtaan. Vastuiden tunnistaminen tarkoittaa siis koko yritystoiminnan arvioimista laajalla skaalalla. Kun vastuut ja riskit pystytään tunnistamaan, niihin pystytään myös varautumaan etukäteen.

2. Selkeät ja pätevät sopimukset

Laadukkaat sopimukset ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Varmista, että sopimukset ja etenkin niiden velvollisuudet ovat selkeitä, jotta kaikkien edut tulee turvatuksi. Myös riidanratkaisuun on hyvä varautua sopimuksin etukäteen. Selkeät ja pätevät sopimukset ovat tärkein tapa varautua etukäteen erilaisiin riskitilanteisiin.

3. Työlainsäädännön noudattaminen

Useimmiten yritysten kohdalla törmätään ongelmiin siitä, ettei työlainsäädäntöä tunneta tarpeeksi eikä sitä täten noudateta. Työlainsäädännön tunteminen ja noudattaminen varmistavat työntekijöiden oikeuksien ja siten myös yrityksen etujen suojelun! Huolehdi, että yrityksesi noudattaa kaikkia soveltuvia työhön liittyviä säännöksiä ja hanki tarvittaessa ammattilaisen apua.

4. Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudet ovat yrityksen aarreaittoja. Suojaamalla immateriaalioikeudet varmistat, että yrityksesi innovaatioita suojataan.

5. Verotus

Yrityksen on tärkeää ymmärtää ja noudattaa verolakeja ja -määräyksiä. Asianmukainen verojen maksaminen ja veroilmoitusten täyttäminen ovat avainasemassa.

Yritysjuridiikan hallinta on keskeinen osa menestyvää liiketoimintaa. Oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla helppoa. Asianajaja Antti Piispanen auttaa yrittäjiä, startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Varaa maksuton alkuneuvottelu ja käydään läpi, mitä kaikkea tulisi huomioida sinun ja yrityksesi tulevaisuutta silmällä pitäen.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen
Yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Perustajat

Soita