Takaisinottovelvollisuus – muista huomioida nämä asiat

 

Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus, kun työntekijä on irtisanomisuhan alla tai irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työntekijä on ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työntekijän ei siis tarvitse olla työtön työnhakija. Tarjottavien tehtävien on oltava samoja tai samankaltaisia, joita henkilö teki yrityksessä aikaisemminkin.

 

Työsopimuslain mukaan työtä pitää tarjota henkilökohtaisesti ja selvin ehdoin. Joissakin yrityksissä on työntarjoamiseen käytetty massaviestiä, johon on listattu kaikki tarjolla olevat tehtävät koko yrityksessä. Työtehtäviä on voinut olla hyvinkin laajasti aina siivoojasta insinööriin. Kuitenkin tällä hetkellä oikeustila on jossain määrin epäselvä, voidaanko massaviestillä täyttää työnantajan työntarjoamisen aktiivisuusvelvoite.

Yritys, missä työskentelee vain tietyn alan ihmisiä, kuten siistijöitä tai insinöörejä, voisi massaviesti mahdollisesti olla toimivakin keino kertoa avoimista työtehtävistä. Ennen kuin saamme korkeimmalta oikeudelta selvyyden, on rajatapauksissa selkeintä tarjota töitä henkilökohtaisesti työntekijälle.

 

Takaisinottovelvollisuus ei päde ainakaan seuraavissa tilanteissa:

 

  • työsuhde on päättynyt työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella
  • kyseessä on työsuhteen purkaminen
  • työntekijä on itse irtisanoutunut
  • määräaikainen työsuhde on päättynyt
  • työsuhde on irtisanottu työnantajan konkurssin perusteella
  • avoinna oleva työpaikka täytetään sisäisenä siirtona
  • työnantaja alkaa käyttämään vuokratyövoimaa tai alihankintaa
  • tehtävään käytetään palkatonta työharjoittelijaa

 

Korona toi määräaikaisen muutoksen takaisinottovelvollisuuden kestoon

 

Takaisinottovelvollisuus jatkuu vielä irtisanomisen jälkeen neljästä kuuteen kuukauteen riippuen siitä, miten pitkä työsuhde työntekijällä on takanaan. Jos työntekijälle annettiin irtisanomisilmoitus 31.12.2020 mennessä, on takaisinottovelvollisuus yhdeksän kuukautta. Yhdeksän kuukauden poikkeus johtuu koronan vuoksi lainsäädäntöön tehdyistä määräaikaisista muutoksista.

 

Työsuhteenkesto                            Takaisinottovelvollisuus

Vähintään 12 vuotta          .               6 kuukautta

Alle 12 vuotta                                      4 kuukautta

Uutta työtä on tarjottava ensin lomautetuille

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

Perustajat

Soita