Oletko saanut perusteetonta etua?

Saadun edun palauttaminen vai vahingonkorvaus?

Perusteettoman edun palautus on oikeussuojakeino, joka tulee kyseeseen tilanteessa, jossa henkilö on saanut perusteetonta etua toisen kustannuksella. Perusteeton etu ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa kuin vahingonkorvaus, sillä vahingonkorvauksessa korvataan aiheutunut tappio, kun taas edunpalautuksessa palautetaan saatu hyöty. Perusteettoman edun saanti ei siis edellytä rikkomusta, vaan joku on saanut etua, joka ei hänelle kuulu.

Edunpalautus, oikeussuojakeinona, suojaa ihmisiä tilanteissa, jossa on tapahtunut oikeudenloukkaus.

Työpanoksesta saatu etu voi olla myös perusteetonta etua. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi avopuolisoiden välillä. Toinen avopuolisoista on voinut tehdä töitä yhteisen kodin hyväksi, ja eron sattuessa tämä työpanos voi helposti jäädä huomioimatta. Silloin toinen avopuoliso on voinut saada perusteetonta etua toisen tekemästä työstä, joka voidaan vaatia takaisin edunpalautuksena.

Työsuhde ja perusteeton etu

Onko sinulle maksettu liikaa tai liian vähän palkkaa? Joskus erehdyksessä työnantaja on voinut maksaa työntekijälle liian vähän tai liikaa palkkaa. Tällaisessa tilanteessa toinen työsuhteen osapuoli on saanut perusteetonta etua, joka tulee palauttaa.

Joskus työ- tai toimeksiantosopimus joudutaan irtisanomaan tai purkamaan ennen kuin työ on kokonaan tehty. Usein velvoitteet ovat jääneet osittain tai kokonaan täyttämättä, mutta töitä on kuitenkin jo suoritettu. Tällaisissa tilanteissa on oikeudenmukaista, että jo tehdystä työstä maksetaan korvaus, jotta toinen osapuoli ei hyödy perusteettomasti toisen työstä.

Miten saan menetetyn edun takaisin?

Perusteetonta etua voi vaatia takaisin palautuksella, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi vaatimalla edun arvoista rahasummaa takaisin. Lähtökohtana on, että etu palautetaan antajalle kokonaisuudessaan. Kuitenkin joissain tapauksissa etua voidaan sovitella, jos muutoin se johtaisi kohtuuttomuuteen.

Perusteettoman edun palautus on oikeussuojakeinona tehokas monissa eri tilanteissa, mutta sen soveltaminen vaatii usein asiantuntijaa. Oli kyse sitten edunpalautukseen tai vahingonkorvaukseen liittyvistä kysymyksistä, asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä.

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita