Viisi kysymystä oikeusturvavakuutuksesta

 

Mikä on oikeusturvavakuutus?

Hyvään asianajajatapaan kuuluu huolehtia siitä, että asianajajan asiakkaalle aiheutuneet kustannukset pyritään kattamaan muilla kuin asiakkaan varoilla. Usein asianajokuluja on mahdollista saada katettua oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturva voi sisältyä kotivakuutukseesi. Tällaisen oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata asianajajan käytöstä aiheutuvia kustannuksia yksityiselämääsi liittyvissä asioissa.

Mistä tiedän, onko minulla oikeusturvavakuutus?

Vakuutusyhtiösi on lähettänyt sinulle niin sanotun vakuutuskirjan, josta vakuutussopimuksesi keskeinen sisältö ilmenee. Jos sinulla on voimassaoleva oikeusturvavakuutus, niin se käy ilmi viimeisimmästä vakuutuskirjastasi. Usein vakuutuskirjasta käy ilmi oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä (esim. 8.500 euroa) sekä omavastuuosuus (esim. 15 % kustannuksista, mutta vähintään 1.500 euroa). Jos sinulla ei ole tallessa viimeisintä vakuutuskirjaa, niin asia selviää soittamalla vakuutusyhtiöösi.

Mitä kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta ei korvata?

Oikeusturvavakuutuksen korvauspiiri käy ilmi vakuutusyhtiön laatimista vakuutusehdoista sekä yleisistä ehdoista, jotka ovat tulleet vakuutussopimuksesi osaksi. Vakuutusehdot ovat usein ns. pientä pränttiä, joissa on yksityiskohtaisesti sovittu, mitä vakuutuksesta korvataan ja mitä siitä ei korvata. Yleensä keskeistä on selvittää, mitkä asiat on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle eli mistä asioista ei makseta korvausta. Monesti vakuutusehtoihin sisältyy pitkä lista tällaisista rajoituksista. Usein esimerkiksi seuraavat asiat on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle:

  • asiat, joita ei voida saattaa yleiseen tuomioistuimeen, esim. verotusasiat
  • työoikeudelliset asiat, esim. laiton irtisanominen
  • sijoitustoiminta tai yksittäinen sijoitus, esim. sijoitusasunto
  • avioeroon liittyvät asiat, esim. riitainen ositus
  • perheoikeudelliset asiat, esim. lasten huolto ja tapaamisoikeus

Miten vakuutusturva-asia käsitellään?

Oikeusturva-asian käsitteleminen vakuutusyhtiössä alkaa oikeusturvailmoituksella. Ennen ilmoitusta on kuitenkin otettava yhteyttä vastapuoleen ja selvitettävä, vastustaako tämä vaatimustasi. Kun on käynyt nimenomaisesti ilmi, että asia on riitainen, niin asiasta voidaan ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen, joka on joko myönteinen tai kielteinen.

Vakuutusyhtiö maksaa myöntämäänsä oikeusturvaan liittyvän korvauksen, kun asian käsittely on päättynyt. Asia voi päättyä lainvoimaiseen tuomioon tai sovintoon. On siis mahdollista, että vakuutusyhtiö korvaa kustannukset vasta vuosia myönteisen vakuutuspäätöksen jälkeen, oikeudenkäynnin kestosta riippuen. Tätä silmälläpitäen on sovittava asianajajan kanssa erääntyykö hänen palkkionsa sitä mukaa, kun hän on suorittanut toimenpiteitä, vai vasta sitten, kun vakuutusyhtiö maksaa korvauksen.

Miten menetellä?

Jos ajattelet tarvitsevasi asianajajaa, niin on hyvä ottaa häneen yhteyttä mahdollisimman pian. Ota mukaasi kaikki juttuun liittyvät asiakirjat sekä vakuutukseesi liittyvät asiakirjat, joita voit pyytää tarvittaessa vakuutusyhtiöltäsi. Asianajajasi voi selvittää tilanteesi ja mahdollisuudet kattaa asianajajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ulkopuolisin varoin, esimerkiksi oikeusturvavakuutuksesta.

Jos valitset toimistomme asianajajan ajamaan asiaasi, niin hän hoitaa vakuutusyhtiöasioinnin puolestasi.

Jos harkitset kanteen nostamista, niin lue myös blogimme aiheesta “Kanteen nostaminen, kannattaako?“

 

Antti Piispanen
Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita