Toimittiko myyjä sutta ja sekundaa – milloin maksuvaatimuksen voi kiistää myyjän virheellisen suorituksen vuoksi?

 

Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan, kuinka ostajan tulee toimia, jos myyjä ei toimi sopimuksen edellyttämällä tavalla eli toimittaa virheellisen tavaran tai palvelun. Huomaathan, että kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisessä kaupassa sovelletaan kuluttajansuojalakia. Tämä kirjoitus on tehty silmällä pitäen tilannetta, jossa myyjä ja ostaja ovat molemmat yksityishenkilöitä tai yrittäjiä. Silloin kuluttajansuojalakia ei sovelleta.

 

Kaikki alkaa reklamaation tekemisestä

 

Tavarassa tai palvelussa oleva konkreettinen virhe on yksi yleisimmistä tilanteista, jolloin myyjän suoritus ei vastaa sovittua. Vaihtoehtoisesti myyjä saattaa toimittaa sopimuksen mukaisen tavaran, mutta toimitus on myöhässä. Edellä mainituista sopimusrikkomuksista on ilmoitettava myyjälle eli reklamoitava. Reklamaatio on kuitenkin syytä tehdä kirjallisesti. Näin reklamaation olemassaolo ja reklamaation tekemisen hetki on jälkeenpäin helposti todistettavissa.

 

Tarkasta ja reklamoi niin pian kuin mahdollista

 

Kun otat vastaan myyjälta tavaran tai palvelun, sinulla on velvollisuus tarkastaa se, jos tarkastaminen on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Tarkastuksen jälkeen sinun on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa. Koska kohtuullinen aika vaihtelee tapauskohtaisesti, reklamaatio kannattaa tehdä varmuuden vuoksi mahdollisimman pian. Reklamaation yhteydessä sinun ei kuitenkaan tarvitse esittää yksilöityä vaatimusta eli tarkkaa hinnanalennuksen tai vahingonkorvauksen määrää. Toki se on mahdollista, mikäli vaatimuksen määrä on jo selvillä.

Kun reklamoit myyjälle, säilytät oikeuden esittää vaatimuksia myöhemminkin. Jos laiminlyöt tarkastusvelvollisuutesi etkä ilmoita myyjälle virheestä, menetät oikeutesi vedota myöhemmin virheeseen. Eli ainoastaan reklamoimalla ajoissa säilytät oikeuden esittää vaatimuksia myyjää kohtaan.

On syytä huomata, että vaikka maksaisit reklamoinnin yhteydessä reklamaation kohteena olevan laskun, se ei vielä tarkoita sitä, että luopuisit vaatimuksistasi. Eli hinnanalennuksen saaminen, vahingonkorvaus tai sopimuksen purkaminen on edelleen mahdollista.

 

Myyjän ensisijainen oikeus korjaukseen ja oikaisuun

 

Myyjällä on ensisijaisesti oikeus korjata tai oikaista virheensä itse. Jos myyjä ei halua tai ei pysty virheen oikaisua suorittamaan, sinulla on mahdollisuus turvautua muihin keinoihin. Näitä keinoja ovat muun muassa hinnanalennus, vahingonkorvaus tai viimesijaisesti sopimuksen purkaminen. Huomaa kuitenkin, että korjaus tai oikaisu ei tule aina kysymykseen. Näin on esimerkiksi asuntokaupassa.

 

Kuinka suuren osan hinnasta voi virhetilanteessa jättää suorittamatta?

 

Ostajana olet oikeutettu kiistämään maksuvaatimuksen, jos myyjä ei ole toimittanut sovittua tavaraa tai palvelua. Reklamaation yhteydessä sinun täytyy kuitenkin eritellä, miltä osin suoritus on virheellinen. Suoritus voi olla virheellinen joko kokonaisuudessaan tai tietyiltä osin. Voit olla maksamatta ainoastaan sen osan velasta, joka on riitainen. Jos myyjän suoritus on vain osittain virheellinen, et voi jättää koko maksuvaatimusta hoitamatta. Silloin syyllistyt todennäköisesti itse sopimusrikkomukseen.

Näin ollen, ennen kuin jätät laskun maksamatta, mieti vastaako myyjän virhe koko maksuvaatimusta. Muistathan, että maksusta pidättäytyminen edellyttää aina ensin ajallaan tehtyä reklamaatiota. Pidä mielessä, että myyjällä on myös edellä mainittu virheen korjausoikeus.

 

Edelleen epäselvyyttä suorituksen sisällöstä?

 

Jos reklamaation jälkeen erimielisyys myyjän suorituksen sisällöstä jatkuu edelleen, on suositeltavaa kääntyä asianajajan puoleen. Epäselvässä tilanteessa asinatuntijalta kannattaa myös täsmentää, mikä osa saatavasta on riitainen. Jos riitaisaan tilanteeseen puututaan nopeasti, on tällöin helpompi löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita