Mikä on asianajajan laatima toimeksiantovahvistus?

 

Ennen toimeksiannon alkamista teemme asiakkaidemme kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen eli toimeksiantovahvistuksen, jossa sovimme yksinkertaisesti siitä, mihin oikeudelliseen ongelmaan apua annetaan ja minkälaisin ehdoin. Asiakkaamme palauttaa puolestaan vahvistuskirjeen hyväksymismerkinnän kera tai ehdottaa toimeksiantovahvistukseen muutoksia. Näin syntyy asianajoalalla käytetty toimeksiantovahvistus.

Mistä tarkalleen sovitaan?

Asianajotoimeksiannossa sopimuskohteena on juridinen palvelu. Toimeksiantovahvistuksessa kuvataan suoritettava toimeksianto, palkkion määräytyminen, laskutusvälit sekä sovitaan esimerkiksi toimeksiannon aikataulusta. Lisäksi toimeksiantosopimus sisältää muun muassa tiedot asianajotoimiston vastuuvakuutuksesta ja toimeksiannon vastuuhenkilöstä. Asiakkaallamme on näin mahdollisuus varmistua siitä, että toimeksianto vastaa omaa käsitystä tulevista toimenpiteistä.

Joistakin asioista voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin tai laajemmin. Lisäksi toimeksiannossa vahvistetaan se, mitä on mahdollisesti aikaisemmin suullisesti tai puhelimen välityksellä osapuolten välillä sovittu. Toisaalta toimeksiantosopimus ei tarkoita sitä, etteikö toimeksiantosuhteeseen voida tuoda myöhemmin lisäyksiä tai muutoksia. Toimeksianto elää tilanteessa ja saattaa muuttua tai tarkentua toimeksiantosuhteen kestäessä. Myös asiakkaan etu vaatii sitä, että toimeksiantosuhde muotoutuu tapauskohtaisesti hänen tapauksensa mukaan.

Toimeksiantovahvistuksen tarkoitus ja hyödyt

Toimeksiantovahvistuksen tulisi olla sellainen, että sopimussuhde saadaan toimimaan ongelmitta sen mukaisesti. Sopimuksiin liittyy aina positiivinen sekä epäedullinen tapahtumainkulun mahdollisuus. Jos oikeudellisesta konsultoinnista ei tehdä kirjallista sopimusta, osapuolilla voi olla eri käsitys toimeksiannon laajuudesta tai sen koko olemassaolosta. Toimeksiannon ehtojen selkeä määrittely takaa siis sen, että epäselvissä tilanteissa sopimus tuo selkeän lopputuloksen. Toimeksiantosopimus varmistaa siis laadun ja lisää ennakoitavuutta toimeksiantosuhteen kulkuun.

 

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita