Kilpailukielto ja osakassopimusOn yhtiön edun mukaista, etteivät sen avainhenkilöt harjoita kilpailevaa toimintaa kilpailevien yritysten hyväksi. Toisin kuin työntekijöillä, osakkailla ei ole suoraan asemansa perusteella laista johtuvaa kilpailukieltovelvoitetta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että osakassopimus on laadittu ja siinä on sovittu kilpailukiellosta.
 

Kilpailukielto ja osakassopimus

Osakassopimuksen kilpailukielto ei ole sidottu työsuhteeseen vaan osakkuuteen omistaja-aseman perusteella. Tämän vuoksi osakassopimuksen kilpailukieltolausekkeet ovat keskimäärin kestoltaan 1–3 vuotta osakkuuden päättymisestä, kun taas työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän kilpailukiellon erityisen painavasta syystä kuudeksi kuukaudeksi ja tietyin edellytyksin korkeintaan vuoden pituiseksi.

Tyypillisesti osakassopimuksen kilpailukieltoehdossa voidaan sopia, että osakas ei voi harjoittaa kilpailevaa toimintaa, rahoittaa kilpailijaa, olla työsuhteessa tai toimia toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä kilpailevassa yrityksessä.

Myös kilpailu välikäsien kautta on usein kielletty osakassopimuksessa. Tällöin osakkeenomistajan on varmistettava, etteivät hänen muut liiketoimintansa harjoita kilpailevaa toimintaa.

 

Sopimussakko ja osakassopimus

Osakassopimuksissa sovitaan yleensä ehtojen noudattamisen tehosteeksi sopimussakosta. Sopimussakolla voidaan varmistaa, että sopimusta noudatetaan. Rikkoessaan osakassopimuksen ehtoa, kuten kilpailukieltoa, osakkeenomistaja joutuu maksamaan sopimuksessa ennalta sovitun korvauksen yhtiölle. Sopimussakko ei edellytä, että todellista vahinkoa olisi syntynyt.

 

Muita huomioita osakassopimuksesta

Osakassopimuksella ei kuitenkaan voida rajoittaa henkilöosakkaiden toimintavapautta rajattomasti. Jos osakas on myös työntekijäasemassa, tämä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa, koska osakassopimuksella ei voida kiertää työlainsäädäntöä.

Kilpailukieltoehto ei myöskään saa olla kohtuuton. Kohtuullisuutta arvioidaan aina osakaskohtaisesti. Arviointiin vaikuttavat muun muassa osakkaan asema yhtiössä sekä hänen osakkeenomistuksensa suuruus.

 

Osakassopimuksen laatiminen

Osakassopimus voidaan laatia myös osakaskohtaisesti sekä tarvittaessa poiketa tietyistä ehdoista kuten työntekijäosakkeenomistajan kohdalla. Räätälöidyllä osakassopimuksella palvellaan sekä yrityksen että osakkeenomistajan etua.

Kun käytät asianajajaa apunasi osakassopimuksen laadinnassa, osaa hän kunkin osakassopimuksen erityistarpeet. Lisäksi hän osaa antaa neuvoa ja näkemystä siihen, kuinka osakassopimus edistää yrityksen etua.Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Perustajat

Soita