Täyden palvelun asianajotoimisto yrityksille

Oikeudellista mielenrauhaa, missä tahansa oletkin.

 

SOPIMUKSEN SYNTY JA SITOVUUS

 

Sopimusvapaus pitää sisällään vapauden valita sopimuskumppanin, sopimuksen sisällön sekä sen, tehdäänkö sopimusta lainkaan. Lainsäädännössä yrittäjät ja yritykset nähdään lähtökohtaisesti tasavertaisina osapuolina, jotka voivat tehdä keskenään lähes poikkeuksetta haluamansa sisältöisiä sopimuksia haluamallaan tavalla. Vaikka sopimus olisi ehdoiltaan huono ja epäedullinen, sitoo se osapuolia. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, millaiseen sopimukseen on sitoutumassa.

TARJOUS-VASTAUS -MENETTELY

 

Sopimus syntyy, kun tarjoukseen on annettu hyväksyvä vastaus. Vastauksen on tultava annetun voimassaoloajan sisällä sekä oltava tarjouksen sisältöä vastaava. Kun tarjous on hyväksytty, pääsääntöisesti sopimus sitoo myös tarjouksen antajaa sen sisältöisenä kuin se on tehty.

SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUKSEN PURKU

 

Jos sopimukseen sitoutunut osapuoli ei täytä sopimuksessa sovittua velvoitetta, rikkoo hän silloin sopimusta. Tällaisessa tilanteessa toisen sopimukseen sitoutuneen osapuolen on reklamoitava sopimusrikkomuksesta. Jos reklamaatio jätetään tekemättä, silloin voidaan menettää myöhemmin oikeus vaatia seuraamuksia sopimusrikkomuksesta.

Sopimusrikkomuksen seuraamuksia voivat olla, esimerkiksi oikeus vaatia virheen oikaisua, vahingonkorvausta, hinnanalennusta, sopimussakon maksua, sopimuksen purkua taikka näiden yhdistelmää. Sopimuksen purkaminen päättää sopimuksen välittömästi ja sille on oltava aina painavat perusteet. Jos riittäviä perusteita ei ole, sopimuksen purkanut osapuoli voi syyllistyä itse sopimusrikkomukseen.

MITÄ TARKOITTAA MUOTOVAATIMUS?

 

Sopimusvapauteen kuuluu lähtökohtaisesti muotovapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kirjallinen että suullinen sopimus on sitova. Joissakin erikseen laissa mainituissa sopimuksissa on muotovaatimus, jotta sopimus on sitova. Tavallisin muotovaatimus on, että sopimus on tehtävä kirjallisesti. Esimerkiksi kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja kauppakirja on allekirjoitettava. Viimekädessä tuomioistuin päättää, onko sopimus sitova, jos se on tehty vastoin muotomääräystä.

Varaa maksuton alkuneuvottelu soittamalla tai jätä yhteystietosi

 

Ota yhteyttä      +358 50 3740 323

Tiesitkö tämän sopimuksesta:

 

Asianajajan ammattitaitoa on rakentaa sopimus, joka mahdollistaa yhteistyön sekä kykenee reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.

Tiesitkö tämän sopimuksesta:

 

Sopimusten ensisijainen tarkoitus on turvata molempien osapuolten oikeudet.

Tiesitkö tämän sopimuksesta:

 

Valmiit sopimuspohjat on luotu yksinkertaisia ja toistuvia tilanteita varten.

Tiesitkö tämän sopimuksesta:

 

Suullinen sopimus on suositeltavaa purkaa kirjallisesti.

Yrityksesi sopimusasioiden luotettava kumppani

Autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä heidän sopimusneuvotteluissaan, sopimusten laadinnassa ja niiden tarkistamisessa. Uusiin toimeksiantoihin kuuluu maksuton alkuneuvottelu. Alkuneuvottelussa kokenut asianajaja kartoittaa yrityksesi tarpeet ja antaa samalla sitovan tarjouksen.

 

Ota yhteyttä

§ Agenttisopimus

§ Aiesopimus

§ Alihankintasopimus

§ Asuinhuoneiston vuokrasopimus

§ Asunto-osakkeen kauppakirja

§ Edustussopimus

§ Esisopimus

§ Hallinnanjakosopimus

§ Hankintasopimus

§ Huoneiston kauppakirja

§ Huoneiston vuokrasopimus

§ Jakelusopimus

§ Jälleenmyyntisopimus

§ Johtajasopimus

§ Kauppakirja

§ Kiinteistön kauppakirja

§ Kiinteistön vuokrasopimus

§ Kilpailukieltosopimus

§ Konsortiosopimus

§ Konsulttisopimus

§ Liikekauppasopimus

§ Liikehuoneiston vuokrasopimus

§ Lisenssisopimus

§ Maanvuokrasopimus

§ Määräaikainen työsopimus

§ Määräalan kauppakirja

§ Myyntisopimus

§ NDA-sopimus

§ Osa-aikainen työsopimus

§ Osakassopimus

§ Osakehuoneiston kauppakirja

§ Osakekauppakirja

§ Osakevaihtosopimus

§ Osakkeen kauppakirja

§ Ostosopimus

§ Pääomalainasopimus

§ Palvelusopimus

§ Puitesopimus

§ Salassapitosopimus

§ Sovintosopimus

§ Teknologiasopimus

§ Toimittajasopimus

§ Toimitusjohtajasopimus

§ Tuotekehityssopimus

§ Tutkimusyhteistyösopimus

§Työntekijäosakkaan osakassopimus

§ Työntekijän salassapitosopimus

§ Työsopimus

§ Työsuhteen päättämissopimus

§ Urakkasopimus

§ Urakkatarjous

§ Urakointisopimus

§ Urakkasopimuksen purkaminen

§ Vaihtovelkakirjalainasopimus

§ Valmistussopimus

§ Velkakirja

§ Yhteistyösopimus

§ Yhtiöjärjestys

§ Yrityskauppasopimus

Missä tahansa oletkin, autamme sinua etäyhteyden kautta.

Haluatko varata ilmaisen alkuneuvottelun?

 

Me Asianajotoimisto Honkanen & Piispasella ajattelemme, että oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla asiakkaillemme helppoa, inhimillistä sekä ehdottoman luotettavaa. Toimimme yhteistyössä yrityksen lakiosaston tavoin, joka neuvoo ja auttaa tarvittaessa. Silloin myös budjetointi on helpompaa, kun yhteistyökumppani on tuttu asianajotoimisto.

 

 

Soita meille tai jätä yhteystietosi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Soita numeroon

050 3740 323

 

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.


A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

  • Yhtiöoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Asuminen ja rakentaminen
  • Työoikeus
  • Perintöoikeus