Yrittäjä, tiedä nämä asiat kuluttajansuojasta

Kuluttajansuojan takana on ajatus siitä, että kuluttajan tiedot, taidot ja osaaminen sopimuksen solmimistilanteissa ovat elinkeinoharjoittajaan verrattuna rutkasti heikommat. Kyse on siis heikomman suoja -ajattelusta. Kuluttajansuojalaki on velvoittavaa ja sitä on aina pakko noudattaa.

 

Missä tilanteissa kuluttajaa suojataan?

 

Sopimusten solmiminen yrittäjälle on niin arkipäiväistä, ettei sen juridista puolta tule välttämättä ajatelluksi. Iso osa yrityksen solmimista sopimuksista solmitaan toisten yritysten kanssa niin sanottuina liikesopimuksina. Silloin kuluttajaoikeudellisia näkökohtia ei ole tarpeen edes huomioida. Mikäli kuitenkin sopimuksia solmitaan tavallisen yksityishenkilön – kuluttajan – ja yrityksen kesken, on tässä tilanteessa eriarvoisen tärkeää tiedostaa sopimuksen sudenkuopat yrittäjän näkökulmasta.

Käythän lukemassa lisää tietoa sopimuksista Yrittäjän sopimusasioiden tarkastuslistasta lataamalla sen maksuttomasti täältä.

 

Sopimusten vakioehdot kompastuskivenä

 

Nykypäivänä kuluttajan ja yrityksen välisessä sopimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista neuvotella sopimusehtoja jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Käyttämällä valmista sopimuspohjaa ja vakiomuotoisia sopimusehtoja on sopimuksen tekeminen niin kuluttajan kuin yrittäjänkin näkökulmasta yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa. Tällaista yksipuolisesti laadittua sopimusta kutsutaan vakioehtosopimukseksi. Silloin sopimusehdot voivat olla oma erillinen liitteensä, jonka sijainti voi vaihdella merkittävästi – vaikka tämä on tavallinen toimintatapa, siihen liittyy omat riskinsä.

Vakioehtosopimusta laadittaessa yrittäjän on syytä olla hereillä. Kuluttajansuojan ydin on nimittäin tilanteissa, joissa sopimusta ei ole yksilöllisesti neuvoteltu. Silloin kuluttaja heikompana sopimusosapuolena ei ole päässyt vaikuttamaan sopimusehtoihin. Juuri tällöin törmätään useinkin erinäköisiin ongelmatilanteisiin. Näitäkin sopimustilanteita koskee sopimusoikeudelliset opit vakioehtojen liityntäsäännöistä sekä liuta erilaisia kuluttajaoikeudellisia normeja, joista ehdottomasti tärkeimpänä on kuluttajansuojalaki.

 

Mitä on tehtävä ennen sopimuksen solmimista

 

On eriarvoisen tärkeää käytettävien vakiomuotoisten sopimusehtojen sitovuuden kannalta, että kuluttajalla on mahdollisuus tutustua niihin jo ennen sopimuksen solmimista, toisin sanoen, viimeistään sopimusta tehtäessä. Pelkkä sopimusehtoihin viittaaminen kauppaa tehdessä ei riitä. Mikäli sopimusehdot eivät ole olleet asianmukaisesti asiakkaan saatavilla, vaarana on, että ne eivät tule osaksi sopimusta.

Kuluttaja-asiamies on joillakin aloilla neuvotellut vakiosopimusehtoja. Käy tarkistamassa ne täältä.

Huomioitava on myös, että epäselviä sopimusehtoja tulkitaan niiden laatijansa vahingoksi. Jos käyttämissäsi sopimusehdoissa on tilaa väärinymmärryksille, ne koituvat sinun vahingoksesi. Suositeltavaa on, että epävarmoissa tilanteissa otat yhteyttä asiantuntijaan.

 

Kiinnitä huomiota mahdollisesti kohtuuttomiin sopimusehtoihin

 

Sopimusosapuolten oletetun epätasapainoisuuden vuoksi, yritykset eivät saa käyttää sellaisia sopimusehtoja, joissa yritystä suositaan siinä määrin, että osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa. Joissakin tilanteissa kohtuullisenakin pidetyt sopimusehdot voivat helposti muodostua tilannekohtaisesti kohtuuttomiksi. Tällöin vaihtoehtona on sopimusehtojen sovittelu. Kohtuuton ehto voidaan jättää myös kokonaan soveltamatta niin, että muu sopimus kuitenkin pysyy voimassa.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

Mitä tehdä, jos asia muuttuu riitaiseksi?

 

Tunnetusti, tällaisista asioista on helppo saada riita aikaiseksi. Kuluttaja voi viedä asian kuluttajaneuvonnan kautta kuluttajariitalautakuntaan tai suoraan tuomioistuimeen. Näistä kumpikin ovat aikaa ja rahaa vieviä prosesseja. Huomionarvoista on, että kuluttajariitalauta kunta ei anna sitovia päätöksiä, toisin kuin tuomioistuin. Suositeltavaa riitaisassa tilanteessa näin ollen on konsultoida asiantuntijaa.

 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös

Milloin maksuvaatimuksen voi kiistää myyjän virheellisen suorituksen vuoksi?

Miten markkinoida yritystä ilman, että rikot tekijänoikeuksia

Mikä on asianajajani laatima toimeksiantovahvistus?

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ