Työoikeuden palvelut työntekijälle

Autamme työsuhdeasioissasi ja tarjoamme tilanteeseesi sopivat ratkaisuvaihtoehdot

Työntekijä on lähtökohtaisesti heikommassa neuvotteluasemassa työnantajaan nähden. Tämän vuoksi työlainsäädäntö sisältää paljon pakottavaa sääntelyä, jota työnantaja on velvollinen noudattamaan.

Työnantaja ja työntekijä voivat riitaantua monestakin syystä, mutta usein riita liittyy työsuhteen päättymiseen. Asianajajillamme on pitkä kokemus työoikeuden konfliktien hoitamisesta niin neuvottelemalla kuin tuomioistuimessa.

Olemme olleet apuna ratkaisemassa moninaisia                                työlainsäädännön kysymyksiä

 • Lain soveltamiseen liittyvät kysymykset ja neuvonta
 • YT-neuvotteluiden neuvonta ja avustaminen
 • Kilpailukieltosopimukset
 • Vahingonkorvaukseen liittyvät tilanteet
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokiistat
 • Riitatilanteet ja avustaminen oikeudenkäynnissä
 • Työturvallisuuskysymykset
”Työntekijä on työnantajaa heikommassa asemassa. Lait ja sopimukset turvaavat työntekijän oikeudet. Sinun ei tarvitse turvata oikeuksiasi
yksin.”

Asianajaja, Antti Piispanen


M

Matti Honkanen

Asianajaja

Matti on erikoistunut sopimus- ja yhtiöoikeuteen. Hänellä on lisäksi laaja kokemus lukuisista talousrikoksia ja tulliasioita sekä työsopimuksia koskevista oikeudenkäynneistä. Matilla on myös pitkä kokemus kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Hän on asunut useita vuosia ulkomailla Saksassa, Venäjällä ja viimeksi Espanjassa. Matti palvelee ulkomaisia asiakkaita useilla eri kielillä.

 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus
 • Tullioikeus
A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Työoikeus
 • Perintöoikeus