Sopimusoikeus

Anna asianajajan hoitaa yrityksesi sopimusasiat ja sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen

Huolella laaditut sopimukset ovat osa yrityksen riskienhallintaa

Sopimusten ensisijainen tarkoitus on turvata molempien osapuolten oikeudet. Hyvällä sopimuksella yritys säästää rahaa, ennaltaehkäisee mahdolliset riidat ja vastuuseen liittyvät riskit.

Perehdymme liiketoimintaanne ja kartoitamme yrityksesi sopimustarpeet. Tarvittaessa laadimme ja tarkastamme yrityksesi sopimukset. Sopimukset laaditaan usein neuvottelemalla, ja asianajajamme auttavat yritystäsi saavuttamaan neuvotteluissa parhaan lopputuloksen.

Uusiin toimeksiantoihin kuuluu maksuton alkuneuvottelu. Alkuneuvottelussa kokenut asianajaja kartoittaa yrityksesi tarpeet ja antaa samalla sitovan tarjouksen.

§ Agenttisopimus

§ Aiesopimus

§ Alihankintasopimus

§ Asuinhuoneiston vuokrasopimus

§ Asunto-osakkeen kauppakirja

§ Edustussopimus

§ Esisopimus

§ Hallinnanjakosopimus

§ Hankintasopimus

§ Huoneiston kauppakirja

§ Huoneiston vuokrasopimus

§ Jakelusopimus

§ Jälleenmyyntisopimus

§ Johtajasopimus

§ Kauppakirja

§ Kiinteistön kauppakirja

§ Kiinteistön vuokrasopimus

§ Kilpailukieltosopimus

§ Konsortiosopimus

§ Konsulttisopimus

§ Liikekauppasopimus

§ Liikehuoneiston vuokrasopimus

§ Lisenssisopimus

§ Maanvuokrasopimus

§ Määräaikainen työsopimus

§ Määräalan kauppakirja

§ Myyntisopimus

§ NDA-sopimus

§ Osa-aikainen työsopimus

§ Osakassopimus

§ Osakehuoneiston kauppakirja

§ Osakekauppakirja

§ Osakevaihtosopimus

§ Osakkeen kauppakirja

§ Ostosopimus

§ Pääomalainasopimus

§ Palvelusopimus

§ Puitesopimus

§ Salassapitosopimus

§ Sovintosopimus

§ Teknologiasopimus

§ Toimittajasopimus

§ Toimitusjohtajasopimus

§ Tuotekehityssopimus

§ Tutkimusyhteistyösopimus

§Työntekijäosakkaan osakassopimus

§ Työntekijän salassapitosopimus

§ Työsopimus

§ Työsuhteen päättämissopimus

§ Urakkasopimus

§ Urakkatarjous

§ Urakointisopimus

§ Urakkasopimuksen purkaminen

§ Vaihtovelkakirjalainasopimus

§ Valmistussopimus

§ Velkakirja

§ Yhteistyösopimus

§ Yhtiöjärjestys

§ Yrityskauppasopimus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaukseen liittyvät tilanteet ovat yleisiä, mutta oikeudellisesti monimutkaisia. Avustamme vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijää kuin vahingon aiheuttajaakin. Selvitämme yrityksesi toimintaan liittyvän korvausvaatimuksen perusteen sekä vahingosta vastuussa olevat tahot. Täsmennämme myös vahingon oikean määrän.

 

Varaa maksuton alkuneuvottelu soittamalla tai jätä yhteystietosi

 

Ota yhteyttä       +358 50 3740 323

Millainen sopimus kulloinkin tarvitaan
ja mitä sen tulee sisältää?

 

Tilaa sähköpostiisi maksuton 18-sivuinen

Yrittäjän sopimusasioiden tarkastuslista

 

Honkanen & Piispanen sopimusoikeus
”Isojen ja taloudellisesti merkittävien sopimusten laadinnassa on kriittistä turvautua asiantuntijan apuun.”

Asianajaja, Matti Honkanen

”Vahingonkorvausasioiden menestyksekäs hoitaminen vaatii asiantuntemusta. Autamme sinua välttämään turhat riskit ja mahdolliset mainehaitat.”

Matti Honkanen ja Antti Piispanen


A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

  • Yhtiöoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Asuminen ja rakentaminen
  • Työoikeus
  • Perintöoikeus
M

Matti Honkanen

Asianajaja

Matti on erikoistunut sopimus- ja yhtiöoikeuteen. Hänellä on lisäksi laaja kokemus lukuisista talousrikoksia ja tulliasioita sekä työsopimuksia koskevista oikeudenkäynneistä. Matilla on myös pitkä kokemus kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Hän on asunut useita vuosia ulkomailla Saksassa, Venäjällä ja viimeksi Espanjassa. Matti palvelee ulkomaisia asiakkaita useilla eri kielillä.

  • Sopimusoikeus
  • Yhtiöoikeus
  • Työoikeus
  • Tullioikeus