Salassapitosopimus liiketoiminnan turvaajana

Mikä on salassapitosopimus?

 

Salassapitosopimus on hyvin yleisesti käytössä oleva sopimus – sitä käytetään liiketoiminnan turvaajana. Salassapitosopimuksia voidaan solmia esimerkiksi työnantajan ja työntekijän välillä osana työsopimusta tai työsopimuksesta erillisenä sopimuksena. Salassapitosopimus voidaan solmia myös yritysten välillä erilaisten liike-elämän projektien, kauppojen, yritysjärjestelyiden tai yhteistöiden lomassa. Erityisen korostunutta salassapitosopimusten käyttö on nimenomaan yritysten välisissä liikesuhteissa, sillä yritykset saavat usein tietoonsa toistensa luottamuksellisia tietoja.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

 

Mistä salassapitosopimuksessa sovitaan?

 

Salassapitosopimusta ei koske minkäänlaiset lainsäädännöstä johtuvat muoto- tai sisältömääräykset. Näinpä salassapitosopimuksessa voidaan sopimusvapauden nimissä sopia hyvinkin vapaasti salassa pidettävästä tiedosta, osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista, sopimuksen kestosta ja sopimuksen rikkomisen sanktioista. Koska salassapitosopimuksia käytetään hyvin eri yhteyksissä, on salassapitosopimusten sisältö kuitenkin aina räätälöitävä osapuolten tarpeita varten.

Liikesalaisuuslaissa ja työsopimuslaissa on kylläkin sääntöjä liike- ja yrityssalaisuuksista (joihin on hyvä olla tutustunut ennen salassapitosopimuksen laatimista), mutta lainsäädännön antamaa suojaa voidaan pitää useissa tilanteissa riittämättömänä. Esimerkiksi työsopimuslaissa salassapitovelvollisuus päättyy työsuhteen päättymiseen. Tavanomaista onkin, että salassapitosopimuksilla ulotetaan salassapitovelvollisuus sopimusten päättymisen jälkeiseenkin aikaan.

Salassapitosopimuksessa on muutoinkin tavanomaista ulottaa salassapitovelvollisuus lainsäädäntöä laajemmalle muihinkin luottamuksellisiin tietoihin: mitä yksityiskohtaisemmin salassapitovelvollisuuden alaisista aiheista sopii, sitä laajempaa turvaa se tuo sinulle ja yrityksellesi.

 

Sovi aina näistä viidestä keskeisestä ehdosta salassapitosopimuksessa turvataksesi liiketoimintasi:

 

  1. Salassa pidettävän tiedon määritelmä
  2. Osapuolen velvollisuus salassapitoon
  3. Mihin tietoa saa tai ei saa käyttää
  4. Salassapitovelvollisuuden kesto
  5. Sopimussakko ja vahingonkorvaus

 

Suositeltavaa on kuitenkin ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, jotta salassapitosopimus saa juuri yrityksellesi ja sen tarpeille räätälöidyn sisällön.

Oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla helppoa. Asianajaja Antti Piispanen auttaa yrittäjiä, startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Varaa maksuton alkuneuvottelu ja käydään läpi, mitä kaikkea tulisi huomioida sinun ja yrityksesi tulevaisuutta silmällä pitäen.

 

Täytä yhteydenottolomake tai soita numeroon 050 3740 323.
Varaa maksuton alkuneuvottelu asianajajan kanssa.  

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös:

Mitä lisäarvoa juristi antaa sopimuksen laadintaan?

Miksi käyttää juristia neuvotteluagenttina?

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ