Riidanratkaisu

Mitä aikaisemmassa vaiheessa asianajaja pääsee selvittämään syntynyttä riitaa, sen parempi.

Lähtökohtaisesti tuomioistuin on viimesijainen keino pyrkiä ratkaisemaan riitatilanne. Neuvotteleminen on yleensä mielekkäin, nopein sekä edullisin tapa ratkaista syntyneet erimielisyydet. 

Riitatilanne voi olla sopimukseen perustuva tai sopimuksen ulkoinen riita. Sopimukseen perustuvat riitatilanteet voivat liittyä esimerkiksi sopimuksen tulkintaan, rikkomiseen tai siihen onko sopimusta edes syntynyt. Yleensä tässä vaiheessa sopimuskumppanit ovat eri mieltä lähes kaikesta. 

 

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa asianajaja pääsee puuttumaan syntyneeseen riitaan, sen parempi. On myös tärkeää, että asiakas saa realistisen arvion riita-asiansa menestymisen mahdollisuuksista.

Tilanteen ratkaisuun on monenlaisia keinoja, voit luottaa asiasi meidän hoidettavaksi. 

 • sopimukseen perustuvat riidat
 • sopimuksen ulkoiset riidat
 • vahingonkorvaus
 • naapurusriidat
 • työsuhteeseen liittyvät riidat

 

 

”Toiminnassa yhdistyi osaavuus, asiantuntevuus ja asiakaslähtöisyys. Kaikki hoitui nopeasti ja vaivatta, aikataulussa, tavalla jolla toivoin. Ennen kaikkea tunsin tulleeni kuulluksi.”

Nainen 35


A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Työoikeus
 • Perintöoikeus
M

Matti Honkanen

Asianajaja

Matti on erikoistunut sopimus- ja yhtiöoikeuteen. Hänellä on lisäksi laaja kokemus lukuisista talousrikoksia ja tulliasioita sekä työsopimuksia koskevista oikeudenkäynneistä. Matilla on myös pitkä kokemus kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Hän on asunut useita vuosia ulkomailla Saksassa, Venäjällä ja viimeksi Espanjassa. Matti palvelee ulkomaisia asiakkaita useilla eri kielillä.

 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus
 • Tullioikeus