Tupakansavu, parveketupakointi = naapuririita

Parveketupakointi haittaa monen asumismukavuutta etenkin kerrostaloissa. Tupakkalaissa tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Taloyhtiön osakkaat voivat yhtiökokouksessa sopia laajemmasta kiellosta tai hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa.

 

 

 

Keskustele naapurin kanssa tai päättäkää yhdessä yhtiökokouksessa

 

Aluksi parveketupakointiin kannattaa puuttua keskustelemalla naapurin kanssa. Hän ei ole välttämättä edes ymmärtänyt aiheuttamaansa haittaa.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan erikseen kieltää tupakointi parvekkeella, yleisissä tiloissa tai esimerkiksi ilmatuloaukkojen läheisyydessä. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Yhtiökokous voi sopia myös tupakointipaikasta taloyhtiön ulkoalueella, mistä tupakansavu ei tule kenenkään asuntoon sisälle.

 

Terveysviranomainen voi määrätä tupakointikiellon

 

Tupakkalakiin perustuvaa laajempaa kieltoa haetaan kunnan terveysviranomaiselta. Viranomaisen päätöksellä pystytään kieltämään esimerkiksi tupakointi asunnon sisällä. Tämän tulisi kuitenkin olla viimesijainen keino. Kieltoa voidaan hakea, jos savun kulkeutumista toiseen huoneistoon ei voida rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella ehkäistä.

Viranomaiselta haettavasta tupakointikiellosta päätetään yhtiökokouksessa äänten enemmistöllä. Huoneistojen  haltijoita, joita kielto koskee, on kuultava ennen kiellon hakemista. Kuuleminen tapahtuu kirjallisesti. Mitä laajempi haettava tupakointikielto on, sitä laajemmat selvitykset viranomainen vaatii. Viranomaiselle ei ole kuitenkaan tarvetta osoittaa terveyshaittaa.

 

Kuuleminen on edellytys viranomaisen päätökselle

 

Viranomaiskäsittely on kirjallista ja päätös perustuu esitettyihin kuulemisiin sekä muihin liitteisiin. Mitä tarkemmin liitteet täydentävät hakemusta, sitä kustannustehokkaampaa on tupakointikiellon hakeminen, koska viranomaiskäsittely on maksullista. Tästä  linkistä pääset tutustumaan asiaa koskeviin Valviran ohjeisiin.

Asiaan perehtynyt asianajaja auttaa laatimaan riittävän tarkan hakemuksen liitteineen. Juristi voi auttaa myös muissa taloyhtiöön liittyvissä asioissa, kuten uuden tupakoinnin kieltävän tai sitä rajoittavan yhtiöjärjestyksen valmistelussa ja sen esittelyssä taloyhtiön osakkaille.

 

Lopuksi

 

Kiinteistön omistaja on vastuussa haitallisesta savusta, jos rakenteissa on vikaa. Sen vuoksi on suositeltavaa olla yhteydessä myös isännöitsijään. Viranomaisen asettama tupakointikieltojen valvonta ei kuitenkaan kuulu isännöinnille, vaan vastuu siitä on kunnan viranomaisilla.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille I 050 3740 323

 

Kuinka viranomaiselta haettava tupakointikielto etenee?

 

  1. Yhtiökokous asian käsittelyä varten

 

  • Hallitus voi päättää kutsua yhtiökokouksen koolle omatoimisesti tai osakkaan tai osakkaiden vaatimuksen perusteella.
  • Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat, joilla on kymmenesosa yhtiön osakkeista, voivat vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelemistä varten.
  • Yksittäisellä osakkaalla on myös oikeus saada pyytämänsä asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

 

2. Kuuleminen – edellytys viranomaiskäsittelylle

3. Yhtiökokouksen päätös tupakointikiellon hakemisesta, johon tarvitaan äänten enemmistö

4. Yhtiökokouksen päätöksellä on kolmen kuukauden moitekanteen nostoaika

5. Hakemus viranomaiselle liitteineen

6. Viranomaisen päätös, johon voi tarvittaessa hakea muutosta

 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös

Vastuut ja velvollisuudet asunto-osakeyhtiössä

Viisi kysymystä oikeusturvavakuutuksesta

 

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ