Osakassopimus on yksi yrittäjän tärkeimmistä sopimuksista

 

Huolellisesti laadittu osakassopimus turvaa osakkaan ja yrityksen edun

 

Yhtiökumppanisi on sairastellut paljon ja hänen työpanoksensa ja motivaationsa ovat olleet pitkään jo laskusuhdanteessa. Itse olet puurtanut viikonloppuisinkin, jotta asiakkaat saavat sen, mitä heille on luvattu.

 

Suullisesti keskustelitte yrityksen perustamisvaiheessa, että kaikki päätökset tehdään yksimielisesti. Kaikki yrityksen tulevaisuudelle tärkeät investointipäätökset ovat jääneet tekemättä yhtiökumppanisi poissaolojen vuoksi. Yksin et voit tehdä päätöksiä, koska sovitte yksimielisyydestä.

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia edellä mainituista asioista etukäteen, kuten päätöksenteosta, työntekovelvoitteesta, vastuunjaosta sekä kuinka toimia, kun osakkeenomistaja ei noudata osakassopimuksen ehtoja. Osakassopimus suojaa sinua, yritystäsi sekä sen kilpailukykyä.

Tiesitkö tämän osakassopimuksesta:

 

Osakassopimukseen voidaan ottaa ehto avioehdosta. Jos luovutussäännöistä ei ole sovittu, voi yhtiön osakkeet joutua avioerossa tai kuolemantapauksessa täysin tuntemattomaan omistukseen. Myös panttauskiellosta voidaan sopia.

Tiesitkö tämän osakassopimuksesta:

 

Osakkaalle tärkeintä on sopia, kuinka osakkuudesta irtaudutaan. Osakassopimuksessa sovitaan yksiselitteinen menettely, missä määritellään hinta sekä aikataulu irtautumiselle.

Tiesitkö tämän osakassopimuksesta:

 

Osakassopimus voidaan räätälöidä osakaskohtaisesti. Työntekijäosakkeenomistajan asema yrityksessä on erilainen verrattuna pääomasijoittajaan

Tiesitkö tämän osakassopimuksesta:

 

Rahoittajat saattavat vaatia rahoituksen myöntämisen ehtona, että yhtiön osakkailla on sitova osakassopimus. Osakassopimus tuo siis turvaa myös yhtiön sopimuskumppaneille.

Testaa tarvitsetko osakassopimusta?

 

Koska osakassopimus on ainoa keino sopia osakkaiden välisistä asioista, se on hyvä laatia jo ennen yhtiön perustamista. Silloin kaikki sitoutuvat yhdessä sovittuihin ehtoihin heti yrityksen ensiaskelista alkaen, mutta se voidaan laatia missä tahansa vaiheessa yrityksen elinkaarta.

– asianajaja Antti Piispanen

Suosittelemme aina osakassopimuksen tekemistä, jos osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakassopimuksen laatiminen on aina helpompaa, mitä vähemmän osakkaita on. Osakassopimus voidaan laatia myös myöhemmässä vaiheessa yrityksen elinkaarta esimerkiksi yrityksen laajentuessa.

Jos osakkeiden luovutussäännöistä ei ole sovittu, voivat osakkeenomistajat myydä ja lahjoittaa osakkeitaan haluamallaan tavallaan. Silloin osakkaaksi voi tulla kuka tahansa, myös ei-toivottu henkilö.

 

Tämän vuoksi on syytä varautua ennakollisesti laatimalla kattava osakassopimus, jossa sovitaan selkeästi osakkeiden erilaisista luovutustilanteista, kuten myymisestä ja siten kauppahinnasta ja irtautumisen aikataulusta. Tässä yhteydessä on hyvä sopia myös lunastuslausekkeesta. Usein sopimuksessa sovitaan myös kilpailu- ja houkuttelukiellosta, joiden noudattamista vahvistetaan sopimussakolla.

Osakassopimuksessa sovitaan vaikeista, mutta tärkeistä asioista ennakolta. Yrityksen liiketoiminta kärsii, jos ei ole sovittu kuinka konfliktitilanteissa toimitaan. Tämän vuoksi on syytä varautua ennakollisesti laatimalla kattava osakassopimus, jonka kustannukset ovat merkittävästi huokeammat kuin oikeudenkäynnin kustannukset.

Osakassopimuksessa voidaan sopia osakkaiden työpanoksesta ja saatavasta palkkiosta. Osakkaat voivat siis sopia, että tietty työtä tekevä osakas voi saada työtehtäviensä ja vastuidensa perusteella kompensaatiota, joka on esimerkiksi osingonjaosta erillistä varojenjakoa.

Osakassopimuksella voidaan tarjota kattavampaa suojaa vähemmistöosakkaalle kuin mitä osakeyhtiölaki oletusarvoisesti antaa. Päätöksenteosta voidaan sopia osakassopimuksessa vähemmistöosakasta suojaten esimerkiksi siten, että tietyt päätökset vaativat kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen poiketen osakeyhtiölain enemmistö- tai määräenemmistövaatimuksista.

Haluatko varata ilmaisen alkuneuvottelun?

 

Me Asianajotoimisto Honkanen & Piispasella ajattelemme, että oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla asiakkaillemme helppoa, inhimillistä sekä ehdottoman luotettavaa. Toimimme yhteistyössä yrityksen lakiosaston tavoin, joka neuvoo ja auttaa tarvittaessa. Silloin myös budjetointi on helpompaa, kun yhteistyökumppani on tuttu asianajotoimisto.

 

 

Soita meille tai jätä yhteystietosi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Soita numeroon

050 3740 323

 

 

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Missä tahansa oletkin, autamme sinua etäyhteyden kautta.

Osakassopimuksien hinnoittelu

 

Kaikkiin osakassopimuksiin kuuluu maksuton alkuneuvottelu. Alkuneuvottelussa kokenut asianajaja kartoittaa yrityksesi tarpeet. *Hintamme eivät sisällä arvonlisäveroa.

Taskukokoinen alkaen 900 euroa*

 

  • Osakassopimus, missä laitetaan perusasiat kuntoon.
  • Vastuut ja velvollisuudet sovitaan yksiselitteisesti.
  • Tulevaisuudessa voi vaatia päivitystä uusien osakkaiden tai yrityksen kasvun myötä.
  • Sopimusta laadittaessa horisontti ei ole kaukana tulevaisuudessa.
Kohtuullinen alkaen 1.900 euroa*

 

  • Pitkäaikainen osakassopimus.
  • Joustaa tarvittaessa yrityksen kasvaessa ja uusien osakkaiden liittyessä sopimukseen.
  • Sopimusta laadittaessa tulevaisuutta kurkistellaan, mutta kaikista yksityiskohdista ei ole sovittu tai sovitaan suppeammin kuin laajimmassa osakassopimuksessa.
Vaikutusvaltainen alkaen 3.200 euroa*

 

  • Sopimusta laadittaessa huomioidaan yrityksen nykytila, mutta katse on tukevasti kaukana tulevaisuudessa.
  • Sopimuksessa sovitaan tarkasti eri juridiset skenaariot huomioiden.
  • Laajin osakassopimus kestää aikaa ja muutosta.

A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Työoikeus
 • Perintöoikeus