Oikeudenkäynti ja riidanratkaisu

Sovinnon löytämiseen on monia keinoja tuomioistuimen sijasta.

Asiantuntemuksemme on yrityksesi apuna erilaisissa riitatilanteissa. Sovinnon löytämiseen on monia keinoja tuomioistuimen sijasta. Lähtökohtaisesti nämä keinot ovat myös nopeampia sekä kustannustehokkaampia.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa asianajaja otetaan mukaan tilanteen selvittämiseen, sitä tehokkaammin se yleensä saadaan myös hoidettua. Toisinaan sovintoa ei pystytä saavuttamaan perinteisin riidanratkaisukeinoin.

Asianajajillamme on pitkä kokemus tuomioistuimessa toimimisesta. He myös arvioivat, milloin asiakkaan ei kannata lähteä viemään asiaa tuomioistuimeen. Riita-asioissa kun hävinnyt osapuoli yleensä joutuu korvaamaan molempien osapuolien oikeudenkäyntikulut.

Asiantunteva lakimies tekee parhaansa sovinnon eteen riidanratkaisutilanteessa ja edustaa asiakkaan asiaa mikäli asia joudutaan ratkomaan oikeusteitse.

Olemme tyytyväisiä työhönne ja lopputulokseen ja onneksi asian käsittely on nyt päättynyt. Olemme varmasti tulevaisuudessa yhteydessä, mikäli joskus vielä tarvitsemme lakiapua ja voimme suositella teitä.

Nainen 34

 

Tuomioistuinsovitteluista 64% päästiin sovintoon vuonna 2019.

Tilastokeskus


M

Matti Honkanen

Asianajaja

Matti on erikoistunut sopimus- ja yhtiöoikeuteen. Hänellä on lisäksi laaja kokemus lukuisista talousrikoksia ja tulliasioita sekä työsopimuksia koskevista oikeudenkäynneistä. Matilla on myös pitkä kokemus kansainvälisten asioiden hoitamisesta. Hän on asunut useita vuosia ulkomailla Saksassa, Venäjällä ja viimeksi Espanjassa. Matti palvelee ulkomaisia asiakkaita useilla eri kielillä.

  • Sopimusoikeus
  • Yhtiöoikeus
  • Työoikeus
  • Tullioikeus
A

Antti Piispanen

Asianajaja, varatuomari

Antti on erikoistunut riitojen ratkaisemiseen. Hän hoitaa pääasiassa asumiseen ja rakentamiseen, työoikeuteen sekä perintöoikeuteen liittyviä juttuja. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

  • Asuminen ja rakentaminen
  • Yhtiöoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Työoikeus
  • Perintöoikeus