Kokoontumisrajoitukset ja yhtiökokous

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella aluehallintovirasto muutti tulkintaansa kokoontumisrajoituksista, jotka koskevat muun muassa asunto-osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Aluehallintovirasto linjasi, ettei yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia pääsääntöisesti enää sovelleta yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut.

Aluehallintoviraston aikaisempi linjaus perustui oikeusministeriön virkamiesmuistioon, joka on laadittu 18.3.2020. Siinä ministeriö katsoi esimerkiksi, että taloyhtiön yhtiökokoukset vastaavat yleisötilaisuuksia. Pääsääntöisesti uuden linjauksen mukaan näitä kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä.

Tällä hetkellä yleisötilaisuuden määritelmän voisi täyttää esimerkiksi pörssiyhtiön yhtiökokous, johon voi osallistua satojakin ihmisiä.  Täältä pääset lukemaan tarkemmin aluehallintoviraston päätöksestä sekä oikeusasiamiehen perusteluista.

 

 

Määräykset terveysturvallisuudesta koskevat myös yhtiökokouksia

 

Mahdollisuuksien mukaan on yhtiökokoukset syytä järjestää etäyhteyttä käyttäen. Kuitenkaan asunto-osakeyhtiön yhtiökokousta ei voida järjestää pelkästään etäkokouksena, vaan aina on järjestettävä myös fyysinen kokouspaikka.

Kokouksen järjestäjän on huolehdittava henkilöiden terveysturvallisuudesta, jotka osallistuvat ilman etäyhteyttä. Taloyhtiö on vastuussa järjestää asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen seuraavia järjestelyjä

  1. Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
  2. Osallistujille on annettava toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämiseen, käsien puhdistamiseen sekä muihin vastaaviin Covid-19 leviämistä estäviin käytäntöihin.
  3. Osallistujien paikat on sijoitettava turvavälejä noudattaen riittävän etäälle toisistaan. Kuitenkin vähintään kahden metrin päähän toisesta henkilöstä.

 

Taloyhtiöille tulossa lisäaikaa

 

Oikeusministeriö valmistelee ehdotusta siitä, että taloyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset voidaan pitää tänäkin vuonna syyskuun loppuun mennessä. Useimmissa taloyhtiöissä varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Kuitenkin normaalissa aikataulussa pidettävä yhtiökokous on suositeltavaa, jos se vain on mahdollista. Näin yhtiöissä saadaan tarpeelliset päätökset tehtyä, eivätkä esimerkiksi korjaushankkeet turhaan viivästy.

 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös

Vastuut ja velvollisuudet asunto-osakeyhtiössä

Vaihtoehdot rakennusurakan riitaisuuksien ratkaisemiseen

Parveketupakointi

 

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ