Eikö sopimus osituksesta tai perinnönjaosta onnistu?

Avioliitto voi päättyä kuolemaan tai avioeroon. Avioliiton päätyttyä tehtävää omaisuussuhteiden selvittämistä kutsutaan nimellä ositus. Toisin sanoen avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken. Ositusta ja perinnönjakoa säännellään pitkälti yhtenevin säännöksin.

 

Avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa pääsäännön mukaan omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Tästä voidaan poiketa, jos puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen.

 

Lähtökohta on, että osituksesta ja perinnönjaosta sovitaan osapuolten kesken. Suullinen sopiminen omaisuuden jakamisesta ei ole ositus. Myös perinnönjaosta on sovittava kirjallisesti. Silloin, kun sovinto ja sopimus eivät onnistu, niin toimitusta varten määrätään pesänjakaja.

 

Käytännössä pesänjakaja on asianajaja, jonka käräjäoikeus on määrännyt tehtävään osituksen tai perinnönjaon osapuolen hakemuksesta. Pesänjakaja pyrkii saamaan osapuolet sopimaan perinnönjaon tai osituksen toimituksesta. Jos sovintoa ei tälläkään erää synny, niin pesänjakaja toimittaa osituksen tai perinnönjaon tai nämä molemmat lakien ja esitetyn selvityksen perusteella.

 

Usein kuolinpesään määrätään pesänjakajan lisäksi pesänselvittäjä samalla kertaa. Pesänjakaja ja pesänselvittäjä ovat lähes aina sama henkilö.

 

Pesänjakajan määrääminen on sovinnon vaihtoehto, jolla toimitus saadaan etenemään. Pesänjakajan ratkaisua saa moittia nostamalla sitä koskevan kanteen toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

 

Hoidan säännöllisesti ositukseen ja perinnönjakoon liittyviä toimeksiantoja. Avustan eronneita ja kuolinpesän osakkaita. Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana ja pesänselvittäjänä.

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

 

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ