Blogi


Työntekijäosakkeenomistajan oikeudellinen asema (osa 2)

Yhdenvertaisuusperiaate   Osakeyhtiössä osakkeenomistajien valtaoikeudet riippuvat lähtökohtaisesti heidän osakkeenomistuksestaan yhtiössä. Mitä enemmän osakkeenomistaja on sijoittanut yhtiöön, sitä suuremmat valtaoikeudet hänellä on yhtiössä ennen kaikkea äänioikeuden kautta. Osakeyhtiössä noudatetaan siis enemmistöperiaatetta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä. Osakkeenomistajien enemmistö saa siten käyttää valtaansa, jota kuitenkin yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa. Yhdenvertaisuusperiaate ilmenee osakeyhtiölaista omasta … Continued

Lue lisää

Työntekijäosakkeenomistajan oikeudellinen asema (osa 1)

Aluksi   Osakeyhtiön osakkeenomistajan oikeudellinen asema määräytyy osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä yleensä myös osakassopimuksen perusteella. Yksittäistapauksessa osakkeenomistajan oikeudellisen aseman selvittämiseksi on perehdyttävä näihin kaikkiin lähteisiin. Tässä tekstissä käsittelen pintapuolisesti muutamaa osakeyhtiölain perustavanlaatuista lähtökohtaa, jotka ovat kaikissa osakeyhtiöissä yhtenevät. Myöhemmässä tekstissä käsittelen konkreettisempia osakkeenomistajan asemaan liittyviä asiakokonaisuuksia kuten yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksestä ilmenevät yhtiön osakkeenomistajien oikeudet ja mahdolliset … Continued

Lue lisää

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ