Avioehto on osa yrityksen riskienhallintaa

 

Avioehdon tärkeydestä yrittäjille puhutaan yhä enemmän, eikä ihme. Harva tulee ajatelleeksi, että ilman avioehtoa yritys katsotaan avio-oikeuteen kuuluvaksi omaisuudeksi. Avioerossa tämä tarkoittaa, että osituksen myötä entinen puoliso voi tulla omistajaksi yritykseen. Tämä voi tuntua kohtuuttomalta, mutta tältä voidaan myös suojautua avioehdolla.

Avioerotilastot ovat karua luettavaa, mutta luonnollisesti meistä jokainen haluaa ajatella, että se oma liitto kestää. Kuitenkin avioehto on myös osa yrityksen riskienhallintaa. Avioehto ei ole epäluottamuslauseke omalle parisuhteelle vaan sen voi ajatella olevan osa liiketoimintaa. Esimerkiksi monissa osakassopimuksissa on vaatimus avioehdosta, jotta osakkeenomistaja ei joutuisi myymään tai luovuttamaan osakkeitaan avioliiton päätyttyä.

 

Ota juridiset termit haltuun

 

Ositus tarkoittaa, kun puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi puolisoiden kesken. Avioehdolla voidaan rajata omaisuutta avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että kummallakin puolisolla on avioliiton päättyessä oikeus puoleen yhteisen omaisuuden yhteenlasketusta arvosta.

Tasinko tarkoittaa, kun enemmän omistava puoliso on velvollinen suorittamaan tasinkoa eli rahasumman vähemmän omistavalle puolisolleen avioerossa.

 

Miten avioehtoa rajataan?

 

Tyypillinen avioehto laaditaan koskemaan vain puolisoiden ennen avioliittoa tai sen aikana perintönä, testamentilla tai lahjana saamaa omaisuutta. Jos halutaan, avioehdolla voidaan rajata vain yritysvarallisuus avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehto voidaan laatia myös koskemaan kaikkia puolisoiden varallisuutta. Silloin ei välttämättä ole tarvetta päivittää avioehtoa yrityksen näkökulmasta. Tällaisessa tilanteessa on kuitenkin suositeltavaa antaa asianajajan tarkistaa avioehto. Asianajaja osaa kertoa tarvitseeko avioehto päivitystä.

 

Milloin on hyvä aika laatia avioehto?

 

Alttarille astuessa ei välttämättä kummallakaan puolisoista ole varallisuutta. Silloin avioehto ei välttämättä tunnu tarpeelliselta. Siinä tapauksessa avioehto on helpointa laatia heti yrityksen perustamisvaiheessa, koska yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat vielä epäselviä. Kun liiketoiminta alkaa tuottamaan tasaisen pulskasti kassavirtaa, mutta parisuhde nitisee liitoksissaan, avioehdon perusteleminen kumppanille voi olla haastavaa. On tärkeää muistaa, että avioehtoa ei voi enää rekisteröidä, jos avioero on jo vireillä.

 

Avioehto on tehtävä kirjallisesti, ja kahden esteettömän henkilön täytyy todistaa puolisoiden allekirjoitukset oikeiksi. Avioehto on lisäksi rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Rekisteröimätön avioehto ei ole pätevä.

 

Osakassopimuksessa ehto avioehdosta

 

Toisin kuin usein luullaan, osakassopimuksessa oleva lunastuslauseke ei yleensä tule sovellettavaksi avioerossa ja kuolemantapauksissa. Ilman avioehtoa yksi yrityksen omistajista voi joutua myymään osan omasta osuudestaan, jos hänellä ei ole muuta omaisuutta ja joutuu suorittamaan tasinkoa entiselle puolisolleen.

Tällaisessa tilanteessa yritykseen tulee uusi osakkeenomistaja, joka vaikuttaa monellakin tapaa liiketoimintaan. Lisäksi osakkeiden arvonmääritys voi olla hankalaa, jos siitä ei ole sovittu erikseen osakassopimuksessa. Kuitenkin lähtökohtana on, että tasingon maksaja voi valita, mitä omaisuutta tasinkona luovuttaa.

Avioehdon lisäksi on yrittäjän suositeltavaa laatia testamentti. Siinä hän erikseen määrää yrityksensä kohtalosta kuolemansa jälkeen. Yrittäjän on myös hyvä tutustua edunvalvontavaltakirjaan.

 

Asianajotoimisto Honkanen & Piispanen yrittäjille ja yrityksille | 050 3740 323

 

Oikeudellisten asioiden hoitamisen tulisi olla helppoa. Asianajaja Antti Piispanen auttaa yrittäjiä, startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Varaa maksuton alkuneuvottelu ja käydään läpi, mitä kaikkea tulisi huomioida sinun ja yrityksesi tulevaisuutta silmällä pitäen.

 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös

5 syytä, miksi on hyvä laatia osakassopimus

Yhtiöjärjestys ja mitä siinä tulee aina mainita?

Kenen rahatilanteen haluat turvata perinnölläsi?

Jutellaan ja kartoitetaan sinun tarpeesi

 

OTA YHTEYTTÄ