Asumisen ja rakentamisen juridiikka 

Laadukasta ja matalan kynnyksen palvelua asumisen ja rakentamisen oikeudellisissa kysymyksissä.

Urakkasopimukset ja kaavoitus

Urakkasopimukset ovat yleensä laajoja ja monimutkaisia. Ei siis ole ihme, että niistä myös syntyy usein epäselvyyksiä. Urakkasopimuksissa myös taloudelliset intressit ovat merkittäviä. Toimistostamme löydät urakkasopimusten laadintaan sekä riitojen selvittämiseen vaadittavaa oikeudellista erityisosaamista sekä laajaa teknistä ymmärrystä. Tarjoamme apua niin uudiskohteisiin kuin vanhempien kiinteistöjen urakkahankkeisiin.

Meiltä löydät rakentamiseen vaadittavaa oikeudellista erityisosaamista sekä laajaa teknistä ymmärrystä

 • Urakkasopimuksien laadinta ja tarkistaminen
 • Rakentamisen vastuukysymykset ja reklamaatiot
 • Uudiskohteen vastuukysymykset
 • Muutostöiden ja kunnossapidon vastuukysymykset

Asunto-osakeyhtiön hallinnointi

 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallintoon ja päätöksentekoon liittyy paljon velvoittavaa sääntelyä. Myös vastuunjakoon liittyvät tilanteet voivat olla epäselviä. Asianajajillamme on kokemusta niin osakkaiden välisten sekä osakkaan ja yhtiön välisten riitojen ratkomisesta.

Toimistollamme on pitkä kokemus erilaisista asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Autamme vuokrasopimuksen laadinnassa ja tarkistamisessa. Lisäksi hoidamme vuokrasuhteisiin liittyviä riitatilanteita.

 

Asuntokauppa ja kiinteistökauppa

 

Asunto- sekä kiinteistökauppa ovat isoja sijoituksia, joihin liittyy paljon sääntelyä. Kauppatilanteessa myös kokemus ja alan asiantuntemus korostuvat. Sen vuoksi haluamme, että asiakkaamme saavat laadukasta ja matalan kynnyksen palvelua asuntokauppaan sekä kiinteistökauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

 

 • Kauppakirjan laadinta, kommentointi ja tarkistaminen
 • Välittäjän ja muiden asiantuntijoiden vastuukysymykset
 • Asuntokauppariidat ja kiinteistökauppariidat
”Asianajajaksi kannattaa valita henkilö, joka hallitsee laajasti asumiseen ja rakentamiseen liittyvän juridiikan sekä teknisen ymmärryksen.”

Asianajaja, Antti Piispanen

Olen erittäin tyytyväinen tekemäänne työhön, ja olen aina arvostanut hyvää ammattitaitoa. Tuon parempaan ei pysty varmasti kukaan.

Mies 


A

Antti Piispanen

Varatuomari, toimitusjohtaja, asianajaja

Antti on erikoistunut liikejuridiikkaan, sopimusoikeuteen sekä riitojen ratkaisemiseen. Hänellä on lisäksi runsaasti kokemusta asumisen ja rakentamisen juridiikasta sekä urakkariidoista. Antilla on myös paljon kokemusta vaativista vahingonkorvausta koskevista oikeudenkäynneistä.

 • Yhtiöoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Työoikeus
 • Perintöoikeus